Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Smedereva

(broj 1 od 25.03.2019.)


 • Rešenje o prestanku funkcije zamenika gradonačelnika grada Smedereva
 • Rešenje o prestanku funkcije člana Gradskog veća grada Smedereva
 • Rešenje o izboru zamenika gradonačelnika grada Smedereva
 • Rešenje o izboru člana Gradskog veća grada Smedereva
 • Rešenje o prestanku mandata odborniku Skupštine grada Smedereva
 • Rešenje o prestanku funkcije predsednika Nadzornog odbora Javnog komunalnog preduzeća Vodovod Smederevo
 • Rešenje o prestanku funkcije vršioca dužnosti direktora Javnog preduzeća Urbanizam Smederevo, Smederevo
 • Rešenje o imenovanju vršioca dužnosti direktora Javnog preduzeća Urbanizam Smederevo, Smederevo
 • Rešenje o imenovanju predsednika i članova Nadzornog odbora Javnog komunalnog preduzeća Vodovod Smederevo
 • Rešenje o izmeni Rešenja o imenovanju predsednika, zamenika predsednika i članova Upravnog odbora Apoteke "Smederevo" u Smederevu
 • Rešenje o izmeni Rešenja o imenovanju predsednika i članova Nadzornog odbora Apoteke "Smederevo" u Smederevu
 • Odluka o izmenama i dopunama Statuta grada Smedereva
 • Odluka o lokalnim komunalnim taksama grada Smedereva
 • Odluka o naknadama za korišćenje javnih površina za teritoriju grada Smedereva
 • Odluka o naknadama za korišćenje javnih puteva na teritoriji grada Smedereva
 • Odluka o obavljanju delatnosti zoohigijene na teritoriji grada Smedereva
 • Odluka o izmenama Odluke o uslovima držanja, postupanja i zaštite domaćih životinja na teritoriji grada Smedereva
 • Odluka o izmeni Odluke o merama za zaštitu stanovništva od buke i određivanju akustičkih zona na teritoriji grada Smedereva
 • Odluka o dimničarskim uslugama na teritoriji grada Smedereva
 • Odluka o poveravanju poslova održavanja zgrada Javnom preduzeću Gradsko stambeno, Smederevo radi zaštite javnog interesa
 • Odluka o utvrđivanju urbanističkih zona obaveznog investicionog održavanja i unapređenja svojstava zgrade i zona obaveznog održavanja spoljnog izgleda zgrade
 • Odluka o bespovratnom sufinansiranju aktivnosti na investicionom održavanju i unapređenju svojstava zgrada, postupku dodele sredstava, procentu učešća i uslovima pod kojim grad Smederevo učestvuje u finansiranju aktivnosti održavanja
 • Odluka o izmenama i dopunama Odluke o pravima socijalne zaštite u gradu Smederevu
 • Odluka o izmenama i dopunama Odluke o ostvarivanju finansijske pomoći trudnicama i porodiljama grada Smedereva
 • Odluka o uslovima i načinu obavljanja poslova komunalno-policijskog nadzora i kontrole parkiranja na teritoriji grada Smedereva
 • Odluka o izmenama i dopunama Odluke o pribavljanju i raspolaganju stvarima u javnoj svojini grada Smedereva
 • Odluka o korišćenju javnih površina na teritoriji grada Smedereva
 • Odluka o oglašavanju na teritoriji grada Smedereva
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Izmene i dopune Cenovnika radova i usluga Javnog komunalnog preduzeća Parking servis Smederevo
 • Rešenje o obrazovanju Interresorne komisije za procenu potreba deteta, učenika i odraslog za dodatnom obrazovnom, zdravstvenom i socijalnom podrškom za teritoriju grada Smedereva i imenovanju članova i zamenika članova Interresorne komisije
 • Zaključak kojim se usvaja Lokalni akcioni plan zapošljavanja grada Smedereva za 2019. godinu
 • Rešenje o prestanku rada službenika na položaju v.d. načelnika Gradske uprave grada Smedereva
 • Rešenje o postavljenju vršioca dužnosti načelnika Gradske uprave grada Smedereva
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Plan aktivnosti i zadataka za realizaciju Lokalnog akcionog plana za poboljšanje položaja Roma u Smederevu 2018-2021. godine za 2019. godinu
 • Program o izmeni Programa korišćenja sredstava Budžetskog fonda za zaštitu životne sredine grada Smedereva za 2018. godinu
 • Rešenje o obrazovanju Radne grupe za izradu Odluke o javnim raspravama grada Smedereva i imenovanju koordinatora, zamenika koordinatora, članova i zamenika članova Radne grupe
 • Program korišćenja sredstava Budžetskog fonda za zaštitu životne sredine grada Smedereva za 2019. godinu
 • Prečišćen tekst Odluke o osnivanju Javnog preduzeća Gradsko stambeno, Smederevo ("Službeni list grada Smedereva", broj 12/2017 - prečišćen tekst i 4/2018)
 • Prečišćen tekst Statuta Javnog preduzeća Gradsko stambeno, Smederevo ("Službeni list grada Smedereva", broj 12/2017 - prečišćen tekst i 4/2018)


Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex