Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Šapca i opština: Bogatić, Vladimirci i Koceljeva

(broj 7/2021 od 29.03.2021.)


 • Zaključak o davanju saglasnosti na Izveštaj o stepenu usklađenosti planiranih i realizovanih aktivnosti iz Programa poslovanja JKP "Bogatić" Bogatić za period od 01.01.-31.12.2020. godine, broj 124 od 28.01.2021. godine
 • Zaključak o davanju saglasnosti na Program rada Turističke organizacije opštine Bogatić za 2021. godinu, broj 2/21 od 29.01.2021. godine
 • Zaključak o davanju saglasnosti na Program rada Kulturno-obrazovnog centra Bogatić za 2021. godinu, broj 17/21 od 25.01.2021. godine
 • Zaključak o davanju prethodne saglasnosti na predlog Pravilnika o radu JKP "Bogatić", Bogatić, broj: 230 od 12.02.2021. godine
 • Odluka o utvrđivanju erozivnog područja i mera za sprečavanje šteta od erozija na teritoriji opštine Bogatić
 • Odluka o ovlašćenim i osposobljenim pravnim licima od posebnog značaja za zaštitu i spašavanje u redovnim delatnostima i u vanrednim situacijama
 • Odluka o izradi Plana detaljne regulacije za izgradnju postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda "Salaš Crnobarski" u opštini Bogatić (poseban prilog)
 • Odluka da se ne izrađuje strateška procena uticaja na životnu sredinu Plana detaljne regulacije za izgradnju postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda "Salaš Crnobarski" u opštini Bogatić
 • Zaključak o davanju prethodne saglasnosti novoosnovanom sportskom mačevalačkom udruženju "BOGATIĆ", Bogatić da u svom nazivu upotrebi ime, logo i grb opštine Bogatić
 • Odluka o obrazovanju Saveta za zdravlje opštine Bogatić
 • Rešenje o konstataciji prestanka dužnosti člana u Upravnom odboru Centra za socijalni rad "Bogatić" u Bogatiću
 • Rešenje o imenovanju dva člana Upravnog odbora Centra za socijalni rad "Bogatić" u Bogatiću
 • Pravilnik o drugoj izmeni i dopuni Pravilnika o organizaciji i sistematizaciji radnih mesta u Opštinskoj upravi, Opštinskom pravobranilaštvu i posebnim organizacijama opštine Bogatić

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex