Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Šapca i opština: Bogatić, Vladimirci i Koceljeva

(broj 35/2020 od 18.12.2020.)


  • ODLUKA O BUDŽETU GRADA ŠAPCA ZA 2021. GODINU
  • ODLUKA O KADROVSKOM PLANU ZA 2021.
  • ODLUKA O USVAJANJU PLANA DETALJNE REGULACIJE DRŽAVNOG PUTA IV REDA ŠABAC-LOZNICA U ŠAPCU
  • ODLUKA O OBRAZOVANJU SAVETA ZA EKOLOGIJU I ZELENU EKONOMIJU GRADA ŠAPCA I IMENOVANJU ČLANOVA SAVETA
  • REŠENJE O USVAJANJU LOKALNOG AKCIONOG PLANA ZAPOŠLJAVANJA GRADA ŠAPCA ZA 2021. GODINU
  • REŠENJE O RAZREŠENJU PREDSEDNIKA KOMISIJE ZA PROPISE I IMENOVANJU NOVOG
  • REŠENJE O RAZREŠENJU ČLANA KOMISIJE ZA IZBOR I IMENOVANJE
  • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA REBALANS PROGRAMA POSLOVANJA JKP "VODOVOD-ŠABAC" ZA 2020. GODINU
  • REŠENJE O POSTAVLJENJU NAČELNIKA GRADSKE UPRAVE GRADA ŠAPCA


Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex