Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Šapca i opština: Bogatić, Vladimirci i Koceljeva

(broj 3 od 25.02.2020.)


 • ODLUKA O ANGAŽOVANJU EKSTERNE REVIZIJE ZAVRŠNOG RAČUNA OPŠTINE BOGATIĆ ZA 2019. GODINU
 • ODLUKA O USVAJANJU KONCESIONOG AKTA ZA POVERAVANJE OBAVLJANJA DELATNOSTI PRIGRADSKOG PREVOZA PUTNIKA NA TERITORIJI OPŠTINE BOGATIĆ
 • TEKST KONCESIONOG AKTA ZA POVERAVANJE OBAVLJANJA DELATNOSTI PRIGRADSKOG PREVOZA
 • ODLUKA O USVAJANJU ELABORATA O OPRAVDANOSTI OTUĐENJA GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA BEZ NAKNADE, STICAOCU "INFOFIN" D.O.O. LOZNICA
 • ELABORAT (TEKST) O OPRAVDANOSTI OTUĐENJA GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA BEZ NAKNADE, STICAOCU "INFOFIN" D.O.O. LOZNICA
 • ODLUKA O USVAJANJU ELABORATA O OPRAVDANOSTI OTUĐENJA GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA BEZ NAKNADE, STICAOCU "SENSUSS STILL" D.O.O. BOGATIĆ
 • ELABORAT (TEKST) O OPRAVDANOSTI OTUĐENJA GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA BEZ NAKNADE, STICAOCU "SENSUSS STILL" D.O.O. BOGATIĆ
 • ZAKLJUČAK O DAVANJU SAGLASNOSTI NA IZVEŠTAJ O STEPENU USKLAĐENOSTI PLANIRANIH I REALIZOVANIH AKTIVNOSTI IZ PROGRAMA POSLOVANJA JKP "BOGATIĆ" BOGATIĆ ZA PERIOD 01.01. DO 31.12.2019. GODINE
 • REŠENJE O PRIBAVLJANJU U JAVNU SVOJINU NEPOSREDNOM POGODBOM NEPOKRETNOSTI KAT.PARC. BR. 6788/1 I KAT.PARC. BR. 6789 OBE U K.O. BADOVINCI VLASNIKA FEHIME ARNAUTOVIĆ
 • REŠENJE O PRIBAVLJANJU U JAVNU SVOJINU NEPOSREDNOM POGODBOM NEPOKRETNOSTI KAT. PARC. BR. 6788/1 I KAT. PARC. BR. 6788/2 U K.O. BADOVINCI VLASNIKA PREDRAGA DELIĆA
 • ODLUKA O STAVLJANJU VAN SNAGE PRAVILNIKA O USLOVIMA I NAČINU OSTVARIVANJA PRAVA NA REGRESIRANJE TROŠKOVA BORAVKA DECE U PREDŠKOLSKOJ USTANOVI "SUNCOKRETI" U VLADIMIRCIMA
 • ODLUKA O STAVLJANJU VAN SNAGE PRAVILNIKA O NAKNADI TROŠKOVA ZA DOLAZAK NA RAD I ODLAZAK SA RADA ZAPOSLENIH KAO DIREKTNIH I INDIREKTNIH BUDŽETSKIH KORISNIKA OPŠTINE VLADIMIRCI


Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex