Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Šapca i opština: Bogatić, Vladimirci i Koceljeva

(broj 29/2021 od 05.11.2021.)


 • ODLUKA O ŠESTOM REBALANSU BUDŽETA OPŠTINE VLADIMIRCI ZA 2021. GODINU
 • ODLUKA O UTVRĐIVANJU KOEFICIJENATA ZA OBRAČUN POREZA NA IMOVINU ZA 2022. GODINU
 • ODLUKA O UTVRĐIVANJU PROSEČNIH CENA KVADRATNOG METRA ODGOVARAJUĆIH NEPOKRETNOSTI ZA UTVRĐIVANJE POREZA NA IMOVINU ZA 2022. GODINU NA TERITORIJI OPŠTINE VLADIMIRCI
 • ODLUKA O UTVRĐIVANJU ELEMENATA POREZA NA IMOVINU ZA TERITORIJU OPŠTINE VLADIMIRCI ZA 2022. GODINU
 • ODLUKA O UTVRĐIVANJU ZONA ZA OBRAČUN POREZA NA IMOVINU ZA 2022. GODINU
 • ODLUKA O GODIŠNJIM STUDENTSKIM STIPENDIJAMA ZA DEFICITARNA ZANIMANJA
 • ODLUKA O UPRAVLJANJU GROBLJIMA I SAHRANJIVANJU
 • ODLUKA O OBAVLJANJU KOMUNALNE DELATNOSTI ZOOHIGIJENE NA TERITORIJI OPŠTINE VLADIMIRCI
 • ODLUKA O SEDMOJ IZMENI I DOPUNI ODLUKE O KOMUNALNIM DELATNOSTIMA
 • ODLUKA O UPRAVLJANJU PIJACAMA
 • REŠENJE O IMENOVANJU PREDSEDNIKA I ČLANOVA SAVETA ZA PRAĆANJE PRIMENE ETIČKOG KODEKSA FUNKCIONERA LOKALNE SAMOUPRAVE
 • REŠENJE O RAZREŠENJU ČLANA ŠKOLSKOG ODBORA POSAVOTAMNAVSKE SREDNJE ŠKOLE SA DOMOM UČENIKA VLADIMIRCI I IMENOVANJU NOVOG ČLANA
 • REŠENJE O RAZREŠENJU ČLANA UPRAVNOG ODBORA TURISTIČKE ORGANIZACIJE OPŠTINE VLADIMIRCI I IMENOVANJU NOVOG ČLANA
 • REŠENJE O RAZREŠENJU ČLANA NADZORNOG ODBORA TURISTIČKE ORGANIZACIJE OPŠTINE VLADIMIRCI I IMENOVANJU NOVOG ČLANA
 • ZAKLJUČAK O USVAJANJU IZVEŠTAJA O RADU OPŠTINSKOG VEĆA OPŠTINE VLADIMIRCI ZA PERIOD 01.07.2021. - 30.09.2021. GODINE

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex