Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Šapca i opština: Bogatić, Vladimirci i Koceljeva

(broj 28 od 25.12.2019.)


 • ODLUKA O BUDŽETU OPŠTINE BOGATIĆ ZA 2020. GODINU SA PROJEKCIJAMA ZA 2021. I 2022. GODINU
 • KADROVSKI PLAN OPŠTINSKE UPRAVE, OPŠTINSKOG PRAVOBRANILAŠTVA, STRUČNIH SLUŽBI I KABINETA PREDSEDNIKA OPŠTINE BOGATIĆ
 • ODLUKA O POKRETANJU POSTUPKA PRIBAVLJANJA NEPOKRETNOSTI U JAVNU SVOJINU NEPOSREDNOM POGODBOM KATASTARSKIH PARCELA BROJ 526 I 527 U KO KLENJE
 • REŠENJE O PRIBAVLJANJU U JAVNU SVOJINU NEPOSREDNOM POGODBOM KATASTARSKE PARCELE BROJ 15667 U KO BADOVINCI
 • REŠENJE O PRIBAVLJANJU U JAVNU SVOJINU NEPOSREDNOM POGODBOM KATASTARSKE PARCELE BROJ 15666 U KO BADOVINCI
 • ODLUKA O POKRETANJU POSTUPKA OTUĐENJA, BEZ NAKNADE, NEPOSREDNOM POGODBOM, KAT. PARCELE BROJ 4081/1, I 4081/2 KO BOGATIĆ
 • PRAVILNIK O KORIŠĆENJU SLUŽBENIH MOBILNIH TELEFONA ORGANA OPŠTINE
 • ODLUKA O IZMENI PROGRAMA MERA PODRŠKE ZA SPROVOĐENJE POLJOPRIVREDNE POLITIKE I POLITIKE RURALNOG RAZVOJA OPŠTINE BOGATIĆ ZA 2019. GODINU
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PRAVILNIK O ORGANIZACIJI I SISTEMATIZACIJI POSLOVA U NARODNOJ BIBLIOTECI "JANKO VESELINOVIĆ" BOGATIĆ
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU EKONOMSKE CENE PROGRAMA VASPITANJA I OBRAZOVANJA U PREDŠKOLSKOJ USTANOVI "NAŠE DETE" U ŠAPCU ZA 2020. GODINU
 • REŠENJE O RAZREŠENJU GORANA STOJIĆEVIĆA DUŽNOSTI POMOĆNIKA GRADONAČELNIKA
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU GORANA STOJIĆEVIĆA ZA POMOĆNIKA GRADONAČELNIKA
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU MARIJE RATKOVIĆ ZA POMOĆNIKA GRADONAČELNIKA

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex