Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Šapca i opština: Bogatić, Vladimirci i Koceljeva

(broj 23 od 12.11.2019.)


 • ODLUKA O DRUGOJ IZMENI I DOPUNI ODLUKE O BUDŽETU OPŠTINE BOGATIĆ ZA 2019. GODINU SA PROJEKCIJAMA ZA 2020. I 2021. GODINU
 • ODLUKA O USVAJANJU PLANA DETALJNE REGULACIJE DRŽAVNOG PUTA IB REDA ŠABAC-LOZNICA U OPŠTINI BOGATIĆ I DRŽAVNOG PUTA IB REDA SLEPČEVIĆ - GRANIČNI PRELAZ BADOVINCI PAVLOVIĆA MOST
 • ODLUKA O USVAJANJU STRATEGIJE RURALNOG RAZVOJA OPŠTINE BOGATIĆ ZA PAERIOD 2019-2029. GODINA
 • ODLUKA O IZRADI PLANA DETALJNE REGULACIJE "TEMPEST TRADE" U BADOVINCIMA,
 • ODLUKA DA SE NE IZRAĐUJE STRATEŠKA PROCENA UTICAJA NA ŽIVOTNU SREDINU PLANA DETALJNE REGULACIJE "TEMPEST TRADE" U BADOVINCIMA,
 • ODLUKA O SPROVOĐENJU JAVNOG KONKURSA ZA IZBOR DIREKTORA JKP "BOGATIĆ" BOGATIĆ
 • ODLUKA O POKRETANJU POSTUPKA PRIBAVLJANJA NEPOKRETNOSTI U JAVNU SVOJINU NEPOSREDNOM POGODBOM KATASTARSKIH PARCELA BROJ 6788/1, 6788/2 I 6789 U KO BADOVINCI
 • ODLUKA O POKRETANJU POSTUPKA PRIBAVLJANJA NEPOKRETNOSTI U JAVNU SVOJINU NEPOSREDNOM POGODBOM KATASTARSKE PARCELE BROJ 3509 U KO BANOVO POLJE
 • ZAKLJUČAK O USVAJANJU OPERATIVNOG PLANA ZIMSKOG ODRŽAVANJA OPŠTINSKIH PUTEVA I ULICA NA PODRUČJU OPŠTINE BOGATIĆ ZA ZIMSKI PERIOD 2019/2020. GODINE
 • ZAKLJUČAK O DAVANJU SAGLASNOSTI NA ODLUKU NADZORNOG ODBORA JKP "BOGATIĆ" BOGATIĆ BR. 1944 OD 14.10.2019. GODINE, O KREDITNOM ZADUŽENJU JKP "BOGATIĆ" KOD UNICREDIT BANK SRBIJA A.D., UL. RAJIĆEVA BR. 27-29 BEOGRAD
 • ZAKLJUČAK O DAVANJU SAGLASNOSTI NA ODLUKU NADZORNOG ODBORA JKP "BOGATIĆ" BOGATIĆ BR. 1945 I 1946 OD 14.10.2019. GODINE, O KREDITNOM ZADUŽENJU JKP "BOGATIĆ" KOD UNICREDIT BANK SRBIJA A.D., UL. RAJIĆEVA BR. 27-29 BEOGRAD, PO OSNOVU KREDITNE LINIJE BR. RL 0446/19.
 • ZAKLJUČAK O DAVANJU SAGLASNOSTI NA ODLUKU NADZORNOG ODBORA JKP "BOGATIĆ" BOGATIĆ BR. 2025 OD 25.10.2019. GODINE, O USVAJANJU IZVEŠTAJA O STEPENU USKLAĐENOSTI PLANIRANIH I REALIZOVANIH AKTIVNOSTI IZ PROGRAMA POSLOVANJA ZA PERIOD OD 01.01. DO 30.09.2019. GODINE
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU PROSEČNIH CENA KVADRATNOG METRA ODGOVARAJUĆIH NEPOKRETNOSTI ZA UTVRĐIVANJE POREZA NA IMOVINU ZA 2020. GODINU NA TERITORIJI OPŠTINE BOGATIĆ I ODREĐIVANJE PROSEČNIH CENA ODGOVARAJUĆIH NEPOKRETNOSTI NA OSNOVU KOJIH JE ZA TEKUĆU GODINU UTVRĐENA OSNOVICA POREZA NA IMOVINU ZA NEPOKRETNOSTI OBVEZNIKA KOJI NE VODI POSLOVNE KNJIGE, KOJE SE NALAZE U NAJOPREMLJENIJOJ ZONI
 • REŠENJE O OBRAZOVANJU KOMISIJE ZA SPROVOĐENJE JAVNOG KONKURSA ZA IZBOR DIREKTORA JKP "BOGATIĆ" BOGATIĆ
 • REŠENJE O RAZREŠENJU JEDNOG ČLANA ŠKOLSKOG ODBORA "MAČVANSKA SREDNJA ŠKOLA" BOGATIĆ I IMENOVANJU NOVOG
 • REŠENJE O POSTAVLJANJU NAČELNIKA OPŠTINSKE UPRAVE OPŠTINE BOGATIĆ
 • PRAVILNIK O POSTUPKU OD ZNAČAJA ZA SPROVOĐENJE MERA/PROGRAMA AKTIVNE POLITIKE ZAPOŠLJAVANJA OPŠTINE BOGATIĆ
 • REŠENJE O OBRAZOVANJU KOMISIJA ZA SPROVOĐENJE POSTUPKA ZA IZBOR I DODELU STIPENDIJA NAJBOLJIM STUDENTIMA I STUDENTIMA ZA DEFICITARNA ZANIMANJA


Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex