Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Šapca i opština: Bogatić, Vladimirci i Koceljeva

(broj 2/2021 od 11.02.2021.)


 • ODLUKA O REBALANSU BUDŽETA GRADA ŠAPCA ZA 2021. GODINU
 • IZVEŠTAJ O USVAJANJU DOPUNSKOG IZVEŠTAJA BROJ 231 OD 16.12.2020. GODINE
 • ZAKLJUČAK O PRIHVATANJU DOPUNSKOG IZVEŠTAJA GRADSKE IZBORNE KOMISIJE
 • REŠENJE O POTVRĐIVANJU MANDATA ODBORNIKU DARKU RADIĆU
 • REŠENJE O POTVRĐIVANJU MANDATA ODBORNIKU MILOŠU JEVTIĆU
 • REŠENJE O PRESTANKU MANDATA ODBORNIKU DR STEVANU STANKOVIĆU
 • REŠENJE O PRESTANKU MANDATA ODBORNIKU JELENI TOPALOVIĆ PETROVIĆ
 • ODLUKA O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PROGRAM POSLOVANJA JKP "VODOVOD-ŠABAC"
 • ODLUKA O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PROGRAM POSLOVANJA JKP "STARI GRAD" ŠABAC
 • ODLUKA O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PROGRAM POSLOVANJA JKP "PARKING - ŠABAC"
 • ODLUKA O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PROGRAM POSLOVANJA JP "INFRASTRUKTURA" ŠABAC
 • ODLUKA O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PROGRAM POSLOVANJA JKP REGIONALNA DEPONIJA SREM MAČVA ŠABAC
 • ODLUKA O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PROGRAM POSLOVANJA JKP TOPLANA ŠABAC
 • ODLUKA O DAVANJU SAGLASNOSTI NA POSEBAN PROGRAM KORIŠĆENJA BUDŽETSKE POMOĆI JP INFRASTRUKTURA ŠABAC
 • ODLUKA O DAVANJU SAGLASNOSTI NA POSEBAN PROGRAM KORIŠĆENJA SUBVENCIJA IZ BUDŽETA JKP "STARI GRAD" ŠABAC
 • ODLUKA O STAVLJANJU VAN SNAGE ODLUKE O PRAVU MESNIH ZAJEDNICA NA PRENOS SREDSTAVA OD IMOVINE FIZIČKIH I PRAVNIH LICA
 • MIŠLJENJE KOMISIJE ZA PROPISE
 • ODLUKA O USVAJANJU DOPUNE I REVIZIJE ENERGETSKE POLITIKE GRADA ŠAPCA
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA ODLUKU O IZMENI I DOPUNI STATUTA JKP "STARI GRAD" ŠABAC
 • ODLUKA O POGREBNOJ DELATNOSTI
 • ODLUKA O UPRAVLJANJU GROBLJIMA I SAHRANJIVANJU
 • ODLUKA O OBAVLJANJU DELATNOSTI ZOO HIGIJENE
 • REŠENJE O IMENOVANJU ČLANOVA KOMISIJE ZA OTUĐENJE I DAVANJE U ZAKUP GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA
 • REŠENJE O RAZREŠENJU ČLANA ŠKOLSKOG ODBORA ŠABAČKE GIMNAZIJE I IMENOVANJU NOVOG
 • REŠENJE O IMENOVANJU ČLANA UPRAVNOG ODBORA NARODNOG MUZEJA, PREDSTAVNIK ZAPOSLENIH
 • REŠENJE O RAZREŠENJU I IMENOVANJU ČLANA UPRAVNOG ODBORA CENTRA ZA SOCIJALNI RAD
 • REŠENJE O RAZREŠENJU DIREKTORA CENTRA ZA SOCIJALNI RAD
 • REŠENJE O IMENOVANJU V.D. DIREKTORA CENTRA ZA SOCIJALNI RAD

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex