Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Šapca i opština: Bogatić, Vladimirci i Koceljeva

(broj 2 od 13.02.2019.)


 • ZAKLJUČAK O DAVANJU SAGLASNOSTI NA KONSOLIDOVANI DVANAESTOMESEČNI IZVEŠTAJ - IZVEŠTAJ O IZVRŠENJU BUDŽETA OPŠTINE BOGATIĆ ZA PERIOD 01.01.2018 - 31.12.2018. GODINE
 • ODLUKA O PRVOJ IZMENI I DOPUNI ODLUKE O OPŠTINSKOJ UPRAVI OPŠTINE BOGATIĆ
 • ODLUKA O USVAJANJU LOKALNOG AKCIONOG PLAN ZAPOŠLJAVANJA OPŠTINE BOGATIĆ ZA 2019. GODINU
 • ODLUKA O PRVOJ IZMENI I DOPUNI ODLUKE O POKRETANJU POSTUPKA JAVNO-PRIVATNOG PARTNERSTVA BEZ ELEMENATA KONCESIJE ZA POVERAVANJE OBAVLJANJA DELATNOSTI GRADSKOG I PRIGRADSKOG PREVOZA PUTNIKA NA TERITORIJI OPŠTINE BOGATIĆ
 • REŠENJE O PRVOJ IZMENI I DOPUNI REŠENJA O IMENOVANJU STRUČNOG TIMA ZA REALIZACIJU PROJEKTA JAVNO-PRIVATNOG PARTNERSTVA BEZ ELEMENATA KONCESIJE ZA POVERAVANJE OBAVLJANJA DELATNOSTI GRADSKOG I PRIGRADSKOG PREVOZA PUTNIKA NA TERITORIJI OPŠTINE BOGATIĆ
 • ZAKLJUČAK O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PREDLOG PROGRAMA POSLOVANJA JAVNOG KOMUNALNOG PREDUZEĆA "BOGATIĆ" BOGATIĆ ZA 2019. GODINU, BROJ 2726-2 OD 03.12.2018. GODINE
 • ZAKLJUČAK O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PREDLOG POSEBNOG PROGRAMA KORIŠĆENJA SUBVENCIJA I SREDSTAVA BUDŽETA OPŠTINE BOGATIĆ ZA 2019. GODINU, BROJ 2726-1 OD 03.12.2018. GODINE KOJI JE NADZORNI ODBOR JKP "BOGATIĆ" BOGATIĆ UTVRDIO NA SEDNICI ODRŽANOJ DANA 28.12.2018. GODINE
 • ZAKLJUČAK O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PREDLOG ODLUKE NADZORNOG ODBORA JKP "BOGATIĆ" BOGATIĆ BR. 170 OD 29.01.2019. GODINE, O USVAJANJU IZVEŠTAJA O STEPENU USKLAĐENOSTI PLANIRANIH I REALIZOVANIH AKTIVNOSTI IZ PROGRAMA POSLOVANJA JAVNOG KOMUNALNOG PREDUZEĆA "BOGATIĆ" BOGATIĆ ZA PERIOD OD 01.01. DO 31.12. 2018. GODINE
 • ZAKLJUČAK O DAVANJU SAGLASNOSTI NA ODLUKU O PETOJ IZMENI I DOPUNI STATUTA PREDŠKOLSKE USTANOVE "SLAVA KOVIĆ" BOGATIĆ BROJ 42 OD 14.01.2019. GODINE
 • ZAKLJUČAK O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PROGRAM RADA I FINANSIJSKI PLAN TURISTIČKE ORGANIZACIJE OPŠTINE BOGATIĆ ZA 2019. GODINU
 • ODLUKA O ANGAŽOVANJU EKSTERNE REVIZIJE ZAVRŠNOG RAČUNA OPŠTINE BOGATIĆ ZA 2018. GODINU
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU EKONOMSKE CENE PROGRAMA VASPITANJA I OBRAZOVANJA U PREDŠKOLSKOJ USTANOVI "SLAVA KOVIĆ" BOGATIĆ ZA 2019. GODINU
 • REŠENJE O OBRAZOVANJU INTERRESORNE KOMISIJE ZA PROCENU POTREBA DETETA, UČENIKA I ODRASLOG ZA DODATNOM OBRAZOVNOM, ZDRAVSTVENOM I SOCIJALNOM PODRŠKOM ZA TERITORIJU GRADA ŠAPCA


Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex