Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Šapca i opština: Bogatić, Vladimirci i Koceljeva

(broj 12 od 06.06.2018.)


  • ENERGETSKA POLITIKA ("Sl. list grada Šapca i opština: Bogatić, Vladimirci i Koceljeva", br. 12/2018)
  • ODLUKA O PREČIŠĆAVANJU I DISTRIBUCIJI VODE I PREČIŠĆAVANJU I ODVOĐENJU ATMOSFERSKIH I OTPADNIH VODA ("Sl. list grada Šapca i opština: Bogatić, Vladimirci i Koceljeva", br. 8/2018 i 12/2018)
  • ODLUKA O PROŠIRENJU SLOBODNE ZONE ŠABAC ("Sl. list grada Šapca i opština: Bogatić, Vladimirci i Koceljeva", br. 12/2018)
  • ODLUKA O USVAJANJU OPERATIVNOG PLANA ODBRANE OD POPLAVA NA VODOTOCIMA II REDA NA TERITORIJI GRADA ŠAPCA ZA 2018. GODINU ("Sl. list grada Šapca i opština: Bogatić, Vladimirci i Koceljeva", br. 12/2018)
  • ODLUKA O ZAVRŠNOM RAČUNU BUDŽETA GRADA ŠAPCA ZA 2017. GODINU ("Sl. list grada Šapca i opština: Bogatić, Vladimirci i Koceljeva", br. 12/2018)
  • PRAVILNIK O PODRŠCI DETETU I UČENIKU U SISTEMU OBRAZOVANJA I VASPITANJA NA TERITORIJI GRADA ŠAPCA ("Sl. list grada Šapca i opština: Bogatić, Vladimirci i Koceljeva", br. 12/2018)

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex