Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Šapca i opština: Bogatić, Vladimirci i Koceljeva

(broj 1 od 06.02.2019.)


 • ODLUKA O PRESTANKU MANDATA ODBORNICIMA SKUPŠTINE GRADA ŠAPCA
 • ODLUKA O POTVRĐIVANJU MANDATA ODBORNICIMA SKUPŠTINE GRADA ŠAPCA
 • ODLUKA O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PROGRAM POSLOVANJA JKP REGIONALNA DEPONIJA "SREM- MAČVA" ZA 2019. GODINU
 • ODLUKA O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PROGRAM POSLOVANJA JAVNOG PREDUZEĆA INFRASTRUKTURA ŠABAC ZA 2019. GODINU
 • ODLUKA O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PROGRAM KORIŠĆENJA BUDŽETSKE POMOĆI JAVNOG PREDUZEĆA INFRASTRUKTURA ŠABAC ZA 2019. GODINU
 • ODLUKA O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PROGRAM POSLOVANJA JKP "PARKING-ŠABAC" ZA 2019. GODINU
 • ODLUKA O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PROGRAM POSLOVANJA JKP "TOPLANA-ŠABAC" ZA 2019. GODINU
 • ODLUKA O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PROGRAM POSLOVANJA JKP "VODOVOD-ŠABAC" ZA 2019. GODINU
 • ODLUKA O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PROGRAM POSLOVANJA JKP "STARI GRAD" ŠABAC ZA 2019. GODINU
 • ODLUKA O USVAJANJU LOKALNOG AKCIONOG PLANA ZA OTVORENU UPRAVU ZA PERIOD 2019-2020. GODINA
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA ODLUKU O PROŠIRENJU DELATNOSTI JKP "TOPLANA - ŠABAC" ŠABAC
 • ODLUKA O IZMENI I DOPUNI ODLUKE O PROMENI OSNIVAČKOG AKTA JAVNOG KOMUNALNOG PREDUZEĆA "TOPLANA-ŠABAC" ŠABAC
 • ODLUKA O PROMENI OSNIVAČKOG AKTA JAVNOG KOMUNALNOG PREDUZEĆA REGIONALNA DEPONIJA "SREM-MAČVA" ŠABAC
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA STATUT JP INFRASTRUKTURA ŠABAC ŠABAC
 • ODLUKA O UTVRĐIVANJU OSNOVICE POREZA NA IMOVINU ZA NEIZGRAĐENO GRAĐEVINSKO ZEMLJIŠTE NA TERITORIJI GRADA ŠAPCA
 • ODLUKA O IZMENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O UTVRĐIVANJU DOPRINOSA ZA UREĐIVANJE GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA
 • ODLUKA O PRISTUPANJU PRIBAVLJANJU NEPOKRETNOSTI U JAVNU SVOJINU GRADA ŠAPCA
 • ODLUKA O SPROVOĐENJU JAVNOG KONKURSA ZA IZBOR DIREKTORA JKP "TOPLANA-ŠABAC" ŠABAC SA KONKURSOM
 • REŠENJE O IMENOVANJU V.D. DIREKTORA JKP "TOPLANA -ŠABAC" ŠABAC
 • REŠENJE O PRESTANKU DUŽNOSTI DIREKTORA USTANOVE KULTURE DOM KULTURE "PRNJAVOR"
 • REŠENJE O IMENOVANJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA USTANOVE KULTURE DOM KULTURE "PRNJAVOR"
 • REŠENJE O RAZREŠENJU DIREKTORA NARODNOG MUZEJA U ŠAPCU
 • REŠENJE O IMENOVANJU V.D. DIREKTORA NARODNOG MUZEJA U ŠAPCU
 • REŠENJE O RAZREŠENJU JEDNOG ČLANA NADZORNOG ODBORA JKP "STARI GRAD" ŠABAC I IMENOVANJU NOVOG
 • ODLUKA O RASPISIVANJU IZBORA ZA ČLANOVE SAVETA MESNE ZAJEDNICE DRENOVAC
 • ODLUKA O RASPISIVANJU IZBORA ZA ČLANOVE SAVETA MESNE ZAJEDNICE DESIĆ
 • ODLUKA O RASPISIVANJU JAVNOG KONKURSA ZA POPUNJAVANJE POLOŽAJA NAČELNIKA OPŠTINSKE UPRAVE KOCELJEVA
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI NAČELNIKA OPŠTINSKE UPRAVE KOCELJEVA
 • REŠENJE O PRESTANKU RADA NA POLOŽAJU
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU EKONOMSKE CENE PROGRAMA VASPITANJA I OBRAZOVANJA PO DETETU U PREDŠKOLSKOJ USTANOVI "POLETARAC" KOCELJEVA ZA 2019. GODINU


Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex