Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Prokuplja

(broj 33/2022 od 22.08.2022.)


  • Odluka o izmeni i dopuni odluke o organizaciji i funkcionisanju civilne zaštite na teritoriji grada Prokuplja
  • Odluka o obrazovanju jedinica civilne zaštite opšte namene na teritoriji grada Prokuplja
  • Rešenje o utvrđivanju ekonomske cene usluga socijalne zaštite

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex