Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Prokuplja

(broj 33 od 04.12.2019.)


  • Zaključak o upućivanju na javnu raspravu nacrta Odluke o budžetu Grada Prokuplja za 2020. godinu
  • Pravilnik o načinu i rokovima vršenja popisa imovine i obaveza i usklađivanja knjigovotstvenog stanja sa stvarnim stanjem

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex