Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Prokuplja

(broj 3 od 31.01.2020.)


 • Rešenje o utvrđivanju prestanka funkcije člana Gradskog veća grada Prokuplje
 • Rešenje o izboru člana Gradskog veća grada Prokuplja
 • Odluka o pribavljanju nepokretnosti neposrednom pogodbom u javnu svojinu grada Prokuplja radi izgradnje ulice Zorana Radmilovića u Prokuplju
 • Odluka o postavljenju manjih montažnih objekata na javnim površinama na teritoriji grada Prokuplja
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Poseban program korišćenja subvencija iz budžeta grada Prokuplja JKP "HAMMEUM" Prokuplje za 2020. godinu
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Program poslovanja JP za urbanizam i uređenje opštine Prokuplje za 2020. godinu
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Poseban program korišćenja subvencija budžeta grada Prokuplja za JP za urbanizam i uređenje opštine Prokuplje
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Plan subvencija Biznis inkubator centra za 2020. godinu
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Program rada i plan promotivnih aktivnosti sa finansijskim planom Turističke organizacije grada Prokuplja za 2020. godinu
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o izmeni i dopuni statuta Turističke organizacije grada Prokuplja
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Program rada Centra za socijalni rad "Toplica" Prokuplje za 2020. godinu
 • Rešenje o nedavanju saglasnosti na Zahtev za povećanje cena usluga sakupljanja i odvoza komunalnog otpada, "Porr - Werner - Weber - Prokuplje" DOO

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex