Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Prokuplja

(broj 3 od 27.12.2018.)


  • PRAVILNIK O BLIŽIM USLOVIMA OSTVARIVANJA PRAVA I NAČINU ISPLATE SOLIDARNE POMOĆI ZAPOSLENIMA U GRADSKOJ UPRAVI GRADA PROKUPLJA ("Sl. list grada Prokuplja", br. 3/2018)

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex