Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Prokuplja

(broj 2/2021 od 27.01.2021.)


  • Pravilnik o izmenama i dopunama pravilnika o načinu i postupku ostvarivanja prava na dodelu sredstava iz budžeta Grada Prokuplja za programe i projekte Udruženja građana odnosno nevladinih organizacija

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex