Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Prokuplja

(broj 19/2021 od 04.06.2021.)


  • Rešenje o poništaju Rešenja o obrazovanju komisije za proveru realizacije programa i projekata u oblasti sporta u gradu Prokuplju sa izmenom
  • Rešenje o imenovanju saveta "Drainčevi susreti"

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex