Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Prokuplja

(broj 19 od 28.06.2019.)


  • Odluka o mreži javnih osnovnih škola na teritoriji Grada Prokuplja
  • Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o mreži javnih osnovnih škola na teritoriji Grada Prokuplja

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex