Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Prokuplja

(broj 11 od 07.05.2019.)


 • Odluka o predlogu Vladi Republike Srbije za prenos prava javne svojine neizgrađenog građevinskog zemljišta iz javne svojine Republike Srbije u javnu svojinu Grada Prokuplja
 • Odluka o pristupanju pribavljanja nepokretnosti neposrednom pogodbom u javnu svojinu Grada Prokuplja
 • Odluka o pristupanju izradi lokalnog akcionog plana socijalne zaštite u Gradu Prokuplju za period od 2019. do 2022. godine
 • Odluka o dotaciji sredstava za izgradnju hrama Svetog Đorđa u Prokuplju
 • Odluka o donošenju lokalnog akcionog plana za mlade 2019-2025
 • Odluka o formiranju budžetskog fonda za razvoj poljoprivrede Grada Prokuplja
 • Rešenje o usvajanju Izveštaja o radu Opštinskog štaba za vanredne situacije za 2018. godinu
 • Rešenje o usvajanju Izveštaja o radu i izveštaja o finansijskom poslovanju Istorijskog arhiva "Toplice" Prokuplje za 2018. godinu
 • Rešenje o usvajanju Izveštaja o radu Turističko sportske organizacije Prokuplje za 2018. godinu
 • Rešenje o usvajanju Izveštaja o radu i finansijskog izveštaja Centra za socijalni rad "Toplica" Prokuplje za 2018. godinu
 • Rešenje o usvajanju Izveštaja o radu i poslovanju i izveštaja o finansijskom poslovanju Doma kulture "Radivoj Uvalić -Bata" za 2018. godinu
 • Rešenje o usvajanju Godišnjeg izveštaja o radu i finansijskom poslovanju Narodne biblioteke "Rade Drainac" Prokuplje za 2018. godinu
 • Rešenje o usvajanju Izveštaja o radu i izveštaja o finansijskom poslovanju Narodnog muzeja Toplice za 2018. godinu
 • Rešenje o usvajanju Izveštaja o radu i izveštaja o finansijskom poslovanju Kulturno obrazovnog centra "Toplica" za 2018. godinu
 • Rešenje o usvajanju Godišnjeg izveštaja o poslovanju robnim rezervama za 2018. godinu JKP "HAMMEUM" Prokuplje
 • Rešenje o prestanku mandata vd. direktora JP Direkcija za izgradu, urbanizam i stambene poslove opštine Prokuplje
 • Rešenje o imenovanju vd. direktora JP Direkcija za izgradu, urbanizam i stambene poslove opštine Prokuplje
 • Rešenje o izmeni Rešenja o imenovanju članova Školskog odbora Muzičke škole "Kornelije Stanković" u Prokuplju
 • Rešenje o izmeni Rešenja o imenovanju članova Školskog odbora OŠ "Vuk Karadžić" Žitni Potok
 • Rešenje o izmeni Rešenja o imenovanju članova Upravnog i Nadzornog odbora Istorijskog arhiva "Toplice" Prokuplje
 • Operativni plan za odbranu od poplava na teritoriji Grada Prokuplja
 • Odluka o izboru projekata socijalne zaštite u Gradu Prokuplju i raspodeli sredstava

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex