Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Pančeva

(broj 6 od 04.03.2020.)


  • Odluka o izmenama Odluke o budžetu grada Pančeva za 2020. godinu
  • Odluka o pokretanju inicijative za proširenje područja slobodne zone "Beograd" na područje grada Pančeva


Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex