Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Pančeva

(broj 5 od 28.02.2020.)


 • Rešenje o razrešenju Izborne komisije grada Pančeva
 • Rešenje o imenovanju Izborne komisije grada Pančeva
 • Rešenje o obrazovanju Komisije za vrednovanje programa i projekata od javnog interesa u oblastima omladinskog sektora grada Pančeva za 2020. godinu
 • Rešenje o obrazovanju Komisije za dodelu pomoći porodičnim domaćinstvima izbeglica koja su bila korisnici programa kupovine kuće sa okućnicom
 • Rešenje o imenovanju Komisije za ocenu projekata proizvodnje medijskih sadržaja iz oblasti javnog informisanja
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Pravilnik o organizaciji i sistematizaciji poslova javnog komunalnog preduzeća "Zelenilo" Pančevo od 5.02.2020. godine
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Pravilnik o izmenama Pravilnika o organizaciji i sistematizaciji radnih mesta Turističke organizacije grada Pančeva
 • Rešenje o obrazovanju Komisije za vrednovanje projekata u oblasti kulture
 • Rešenje o obrazovanju Komisije za vrednovanje programa i projekata udruženja građana grada Pančeva čiji su ciljevi od javnog interesa za 2020. godinu
 • Rešenje o obrazovanju Komisije za vrednovanje projekata amaterskog stvaralaštva u oblasti kulture za 2020. godinu
 • Rešenje o utvrđivanju visine ukupnih troškova boravka po detetu i visine učešća korisnika u ukupnim troškovima boravka u odmaralištu na Divčibarama za 2020. godinu
 • Program potreba za taksi prevozom u gradu Pančevu za period do izrade nove Studije o taksi prevozu na teritoriji Grada i donošenja novog Programa


Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex