Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Pančeva

(broj 47 od 21.08.2020.)


 • Odluka o potvrđivanju mandata odbornika Skupštine grada Pančeva
 • Odluka o utvrđivanju prestanka mandata odbornika Skupštine grada Pančeva
 • Rešenje o izboru predsednika Skupštine grada Pančeva
 • Rešenje o prestanku funkcije predsednika Skupštine grada Pančeva
 • Rešenje o izboru zamenika predsednika Skupštine grada Pančeva
 • Rešenje o prestanku funkcije zamenika predsednika Skupštine grada Pančeva
 • Rešenje o prestanku funkcije sekretara Skupštine grada Pančeva
 • Rešenje o prestanku funkcije zamenika sekretara Skupštine grada Pančeva
 • Rešenje o postavljenju sekretara Skupštine grada Pančeva
 • Rešenje o postavljenju zamenika sekretara Skupštine grada Pančeva
 • Rešenje o prestanku funkcije Gradonačelnika grada Pančeva
 • Rešenje o izboru Gradonačelnika grada Pančeva
 • Rešenje o prestanku funkcije zamenika Gradonačelnika grada Pančeva
 • Rešenje o izboru zamenika Gradonačelnika grada Pančeva
 • Rešenje o prestanku funkcije člana Gradskog veća grada Pančeva
 • Rešenje o prestanku funkcije člana Gradskog veća grada Pančeva
 • Rešenje o prestanku funkcije člana Gradskog veća grada Pančeva
 • Rešenje o prestanku funkcije člana Gradskog veća grada Pančeva
 • Rešenje o prestanku funkcije člana Gradskog veća grada Pančeva
 • Rešenje o prestanku funkcije člana Gradskog veća grada Pančeva
 • Rešenje o izboru člana Gradskog veća grada Pančeva
 • Rešenje o izboru člana Gradskog veća grada Pančeva
 • Rešenje o izboru člana Gradskog veća grada Pančeva
 • Rešenje o izboru člana Gradskog veća grada Pančeva
 • Rešenje o izboru člana Gradskog veća grada Pančeva
 • Rešenje o izboru člana Gradskog veća grada Pančeva
 • Rešenje o izboru člana Gradskog veća grada Pančeva
 • Rešenje o utvrđivanju prestanka mandata direktora Javnog komunalnog preduzeća "Higijena" Pančevo
 • Odluka o utvrđivanju prestanka mandata odbornika u Skupštini grada Pančeva
 • Odluka o potvrđivanju mandata odbornika Skupštine grada Pančeva
 • Rešenje o izboru predsednika, zamenika predsednika i članova Komisije za mandatna pitanja Skupštine grada Pančeva
 • Rešenje o izboru predsednika, zamenika predsednika i članova Komisije za kadrovska, administrativna pitanja i radne odnose Skupštine grada Pančeva
 • Rešenje o imenovanju vršioca dužnosti direktora Javnog komunalnog preduzeća "Higijena" Pančevo
 • Rešenje o prestanku funkcije pomoćnika Gradonačelnika grada Pančeva za ekonomski razvoj - Gradski menadžer
 • Rešenje o prestanku funkcije pomoćnika Gradonačelnika grada Pančeva u oblasti urbanizma
 • Rešenje o prestanku funkcije pomoćnika Gradonačelnika grada Pančeva za pravna pitanja i reorganizaciju gradske uprave
 • Rešenje o prestanku funkcije pomoćnika Gradonačelnika grada Pančeva za selo i ruralni razvoj


Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex