Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Pančeva

(broj 38 od 13.12.2019.)


  • Odluka o pristupanju izradi strateške procene uticaja Plana detaljne regulacije infrastrukturnog kompleksa za obnovljive izvore energije na području katastarskih opština Banatsko Novo Selo i Dolovo na teritoriji grada Pančeva na životnu sredinu


Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex