Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Pančeva

(broj 37 od 24.06.2020.)


 • Odluka o raspisivanju izbora za članove saveta mesnih zajednica
 • Rešenje o imenovanju Komisije za sprovođenje izbora članova saveta mesnih zajednica
 • Rešenje o razrešenju i imenovanju člana Komisije za sprovođenje izbora članova saveta mesnih zajednica
 • Odluka o dodeli nagrade grada Pančeva "Policajac meseca"
 • Odluka o dodeli nagrade grada Pančeva "Policajac meseca"
 • Rešenje o obrazovanju Komisije za prikupljanje pismenih ponuda za zaduživanje grada Pančeva na finansijskom tržištu putem kredita
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Pravilnik o izmenama Pravilnika o organizaciji i sistematizaciji poslova Javnog komunalnog preduzeća "Vodovod i kanalizacija" Pančevo od 06.05.2020. godine
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o organizaciji i sistematizaciji poslova Javnog komunalnog preduzeća "Zelenilo" Pančevo od 11.05.2020. godine
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji poslova Javnog preduzeća "Urbanizam" Pančevo od 18.05.2020. godine
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Pravilnik o izmenama i dopuni Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji poslova Javnog komunalnog preduzeća "Grejanje" Pančevo od 11.05.2020. godine
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Pravilnik o organizaciji i sistematizaciji poslova Javno komunalnog preduzeća za uređenje i održavanje sportskih terena i objekata "Mladost" Pančevo od 29.05.2020. godine
 • Rešenje o izmeni Rešenja o obrazovanju Komisije za vrednovanje projekata i programa u oblasti socijalne politike
 • Rešenje o obrazovanju Komisije za sport grada Pančeva
 • Plan linija Javnog gradskog prevoza putnika na teritoriji grada Pančeva za 2020. godinu
 • Rešenje o izmeni Rešenja o obrazovanju radne grupe za sprovođenje Odluke o skidanju useva sa poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini koje se nalazi na teritoriji grada Pančeva
 • Rešenje o izmeni Rešenja o obrazovanju Privrednog saveta grada Pančeva
 • Odluka o pristupanju izradi Strateške procene uticaja Plana detaljne regulacije za izgradnju infrastrukturnog kompleksa za obnovljive izvore energije na području katastarske opštine Banatsko Novo Selo na teritoriji grada Pančeva na životnu sredinu
 • Odluka o pristupanju izradi Strateške procene uticaja Plana detaljne regulacije za izgradnju infrastrukturnog kompleksa "Vetroelektrana" na području katastarskih opština Starčevo i Pančevo na teritoriji grada Pančeva na životnu sredinu


Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex