Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Pančeva

(broj 37 od 06.12.2019.)


 • Odluka o izmeni Odluke o zaduživanju grada Pančeva za finansiranje kapitalnih investicionih rashoda
 • Odluka o izmenama Odluke o maksimalnom broju zaposlenih na neodređeno vreme u sistemu lokalne samouprave grada Pančeva za 2017. godinu
 • Odluka o davanju na korišćenje nepokretnosti u Javnoj svojini grada Pančeva, koje u naravi čine "Gradski stadion" u Pančevu, JKP "Mladost" Pančevo
 • Odluka o sprovođenju javnog konkursa za imenovanje direktora javnog preduzeća čiji je osnivač grad Pančevo
 • Javni konkurs za imenovanje direktora Javnog preduzeća "Urbanizam" Pančevo
 • Zaključak o davanju saglasnosti na Odluku o raspodeli dobiti Nadzornog odbora Javnog komunalnog preduzeća "Grejanje" Pančevo broj: 10/1070-27 od 26.11.2019. godine
 • Odluka o raspodeli dobiti
 • Rešenje o utvrđivanju prestanka mandata vršioca dužnosti direktora Javnog komunalnog preduzeća "Vod-Kom" Jabuka
 • Rešenje o imenovanju direktora Javnog komunalnog preduzeća "Vod-Kom" Jabuka
 • Rešenje o utvrđivanju prestanka mandata vršioca dužnosti direktora Javnog komunalnog preduzeća "Kombrest" Banatski Brestovac
 • Rešenje o imenovanju direktora Javnog komunalnog preduzeća "Kombrest" Banatski Brestovac
 • Rešenje o utvrđivanju prestanka mandata vršioca dužnosti direktora Javnog komunalnog preduzeća "Omoljica" Omoljica
 • Rešenje o imenovanju direktora Javnog komunalnog preduzeća "Omoljica" Omoljica
 • Rešenje o razrešenju predsednika i članova Upravnog odbora Doma kulture "29. novembar" Starčevo
 • Rešenje o imenovanju predsednika i članova Upravnog odbora Doma kulture "29. novembar" Starčevo
 • Rešenje o razrešenju predsednika i članova nadzornog odbora Doma kulture "29. novembar" Starčevo
 • Rešenje o imenovanju predsednika i članova Nadzornog odbora doma kulture "29. novembar" Starčevo
 • Rešenje o utvrđivanju prestanka mandata vršioca dužnosti direktora Narodnog muzeja Pančevo
 • Rešenje o imenovanju vršioca dužnosti direktora Narodnog muzeja Pančevo
 • Rešenje o imenovanju vršioca dužnosti direktora Doma kulture "29. novembar" Starčevo
 • Rešenje o utvrđivanju prestanka mandata vršioca dužnosti direktora Doma kulture "29. novembar" Starčevo
 • Rešenje o utvrđivanju prestanka mandata predsednika i članova Nadzornog odbora javnog komunalnog preduzeća "BNS" Banatsko Novo Selo
 • Rešenje o imenovanju predsednika i članova Nadzornog odbora javnog komunalnog preduzeća "BNS" Banatsko Novo Selo
 • Rešenje o utvrđivanju prestanka mandata predsednika i članova Nadzornog odbora javnog komunalnog preduzeća "Vod-Kom" Jabuka
 • Rešenje o imenovanju predsednika i članova Nadzornog odbora Javnog komunalnog preduzeća "Vod-Kom" Jabuka
 • Rešenje o utvrđivanju prestanka mandata predsednika i članova Nadzornog odbora Javnog komunalnog preduzeća "Dolovi" Dolovo
 • Rešenje o imenovanju predsednika i članova Nadzornog odbora Javnog komunalnog preduzeća "Dolovi" Dolovo
 • Rešenje o utvrđivanju prestanka mandata predsednika i članova nadzornog odbora Javnog komunalnog preduzeća "Glogonj" Glogonj
 • Rešenje o imenovanju predsednika i članova Nadzornog odbora Javnog komunalnog preduzeća "Glogonj" Glogonj
 • Rešenje o utvrđivanju prestanka mandata predsednika i članova Nadzornog odbora Javnog komunalnog preduzeća "Kačarevo" Kačarevo
 • Rešenje o imenovanju predsednika i članova Nadzornog odbora Javnog komunalnog preduzeća "Kačarevo" Kačarevo
 • Rešenje o utvrđivanju prestanka mandata predsednika i članova Nadzornog odbora Javnog komunalnog preduzeća "Kombrest" Banatski Brestovac
 • Rešenje o imenovanju predsednika i članova Nadzornog odbora Javnog komunalnog preduzeća "Kombrest" Banatski Brestovac
 • Rešenje o utvrđivanju prestanka mandata predsednika i članova Nadzornog odbora Javnog komunalnog preduzeća "Omoljica" Omoljica
 • Rešenje o imenovanju predsednika i članova Nadzornog odbora Javnog komunalnog preduzeća "Omoljica" Omoljica
 • Rešenje o utvrđivanju prestanka mandata predsednika i članova Nadzornog odbora Javnog komunalnog preduzeća "Starčevac" Starčevo
 • Rešenje o imenovanju predsednika i članova Nadzornog odbora Javnog komunalnog preduzeća "Starčevac" Starčevo
 • Rešenje o utvrđivanju prestanka mandata i imenovanju člana Nadzornog odbora Javnog komunalnog preduzeća "Vodovod i Kanalizacija" Pančevo
 • Rešenje o obrazovanju Radne grupe za realizaciju Javnog ugovora o dodeli koncesije za javnu uslugu poveravanja obavljanja delatnosti domaćeg linijskog prevoza putnika na teritoriji grada Pančeva i izgradnju nove autobuske stanice
 • Rešenje o obrazovanju Komisije za realizaciju pomoći za poboljšanje uslova stanovanja interno raseljenih lica dok su u raseljeništvu kroz dodelu pomoći pri kupovini seoske kuće sa okućnicom odnosno odgovarajuće nepokretnosti namenjene stanovanju i pomoć u građevinskom i drugom materijalu i/ili opremi za popravku ili adaptaciju predmetne seoske kuće sa okućnicom odnosno odgovarajuće nepokretnosti namenjene stanovanju


Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex