Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Pančeva

(broj 32 od 23.10.2019.)


  • Odluka o nepristupanju izradi Strateške procene uticaja plana detaljne regulacije za izgradnju dva jednostruka priključna 110kv dalekovoda za priključenje transformatorske stanice "TS - Pančevo 6" u naseljenom mestu Pančevo na životnu sredinu
  • Odluka o nepristupanju izradi Strateške procene uticaja izmena i dopuna Plana generalne regulacije Kompleksi posebne namene (Celina 11) u Pančevu na životnu sredinu


Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex