Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Pančeva

(broj 30 od 25.09.2019.)


  • Kodeks o javnosti rada i odnosima s medijima
  • Odluka o izmeni Poslovnika gradskog veća grada Pančeva
  • Odluka o otpisu osnovnih sredstava u pripremi preuzetih iz poslovnih knjiga nakon transformacije javnog preduzeća "Direkcija za izgradnju i uređenje Pančeva" Pančevo
  • Pravilnik o objavljivanju informacija na zvaničnoj internet prezentaciji grada Pančeva www.pancevo.rs
  • Sekretarijat za urbanizam, građevinske, stambeno-komunalne poslove i saobraćaj
  • Odluka o nepristupanju izradi Strateške procene uticaja Plana detaljne regulacije za dogradnju i rekonstrukciju dv 110kv br. 151/2 ts Pančevo 2 - TS Alibunar, deonica od TS Pančevo 2 do stuba broj 99 na teritoriji grada Pančeva na životnu sredinu


Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex