Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Pančeva

(broj 24 od 29.09.2017.)


 • ODLUKA O FINANSIJSKOJ PODRŠCI PORODICI SA DECOM NA TERITORIJI GRADA PANČEVA
 • ODLUKA O GRAĐEVINSKOM ZEMLJIŠTU GRADA PANČEVA
 • ODLUKA O KRITERIJUMIMA ZA KATEGORIZACIJU OPŠTINSKIH PUTEVA I ULICA, NJIHOVOJ KATEGORIZACIJI I ODREĐIVANJU PRAVACA OPŠTINSKIH PUTEVA U NASELJIMA NA TERITORIJI GRADA PANČEVA
 • ODLUKA O LOKALNIM KOMUNALNIM TAKSAMA
 • ODLUKA O OBEZBEĐIVANJU JAVNOG OSVETLJENJA
 • ODLUKA O PODIZANJU I ODRŽAVANJU SPOMENIKA I SKULPTURALNIH DELA NA TERITORIJI GRADA PANČEVA
 • ODLUKA O POSTAVLJANJU MANJIH MONTAŽNIH, POKRETNIH I DRUGIH OBJEKATA PRIVREMENOG KARAKTERA NA POVRŠINAMA JAVNE NAMENE
 • ODLUKA O UREĐENJU SAOBRAĆAJA NA TERITORIJI GRADA PANČEVA
 • ODLUKA O USTUPANJU IZVOĐENJA RADOVA NA UKLANJANJU MONTAŽNIH OBJEKATA, PREDMETA I STVARI PO OSNOVU IZVRŠNIH REŠENJA
 • PROGRAM UREĐIVANJA GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA GRADA PANČEVA ZA 2017. GODINU
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA ODLUKU NADZORNOG ODBORA JAVNOG KOMUNALNOG PREDUZEĆA "HIGIJENA" PANČEVO O USVAJANJU CENA USLUGA ZOOHIGIJENE OBAVLJENIH NA JAVNIM POVRŠINAMA BROJ: 5180/120-2 OD 05.09.2017. GODINE
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA ODLUKU NADZORNOG ODBORA JAVNOG KOMUNALNOG PREDUZEĆA "HIGIJENA" PANČEVO O USVAJANJU CENA USLUGE ODRŽAVANJA ČISTOĆE NA JAVNIM POVRŠINAMA BROJ: 5180/120-3 OD 05.09.2017. GODINE
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA ODLUKU NADZORNOG ODBORA JAVNOG KOMUNALNOG PREDUZEĆA "HIGIJENA" PANČEVO O USVAJANJU CENOVNIKA ZA USLUGE PARKIRANJA NA POSEBNIM PARKIRALIŠTIMA NA TERITORIJI GRADA PANČEVA BROJ: 5180/121-1 OD 13.09.2017. GODINE


Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex