Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Pančeva

(broj 21 od 09.07.2018.)


  • GENERALNI URBANISTIČKI PLAN PANČEVA ("Sl. list grada Pančeva", br. 23/2012 i 21/2018)
  • ODLUKA O EKONOMSKI NAJNIŽOJ CENI PO KOJOJ SE TAKSI PREVOZ PUTNIKA MORA OBAVLJATI NA TERITORIJI GRADA PANČEVA ("Sl. list grada Pančeva", br. 21/2018)
  • ODLUKA O OBRAZOVANJU SAVETA ZA ZDRAVLJE GRADA PANČEVA ("Sl. list grada Pančeva", br. 32/2016 i 21/2018)
  • ODLUKA O SOCIJALNOJ ZAŠTITI GRAĐANA GRADA PANČEVA ("Sl. list grada Pančeva", br. 38/2015, 32/2016, 7/2017 - ispr. i 21/2018)


Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex