Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Pančeva

(broj 10 od 04.03.2020.)


 • Odluka o izmenama i dopunama Generalnog urbanističkog plana Pančeva
 • Izmene i dopune Generalnog urbanističkog plana Pančeva
 • Rešenje o otuđenju građevinskog zemljišta katastarske parcele broj 6742/171 KO Pančevo neposrednom pogodbom
 • Rešenje o otuđenju građevinskog zemljišta katastarske parcele broj 6742/81 KO Pančevo neposrednom pogodbom
 • Rešenje o otuđenju građevinskog zemljišta katastarske parcele broj 6742/30 KO Pančevo neposrednom pogodbom
 • Rešenje o otuđenju građevinskog zemljišta katastarske parcele broj 6742/26 KO Pančevo neposrednom pogodbom
 • Rešenje o otuđenju građevinskog zemljišta katastarske parcele broj 1240/2 KO Omoljica neposrednom pogodbom
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o izmeni statuta Javnog komunalnog preduzeća za uređenje i održavanje sportskih terena i objekata "Mladost" Pančevo
 • Odluka o izmeni statuta Javnog komunalnog preduzeća za uređenje i održavanje sportskih terena i objekata "Mladost" Pančevo
 • Rešenje o imenovanju člana Nadzornog odbora u društvo za posebne namene u ime grada Pančeva prema ugovoru o Javno-privatnom partnerstvu za vršenje usluga rekonstrukcije i modernizacije sistema javnog osvetljenja primenom mera uštede energije sa LED tehnologijom na teritoriji grada Pančeva broj xi-13-404-244/2019 od 30. januara 2020. godine
 • Rešenje o imenovanju ovlašćenih predstavnika grada Pančeva prema ugovoru o Javno-privatnom partnerstvu za vršenje usluga rekonstrukcije i modernizacije sistema javnog osvetljenja primenom mera uštede energije sa LED tehnologijom na teritoriji grada Pančeva broj xi-13-404-244/2019 od 30.01.2020. godine
 • Rešenje o prestanku funkcije zamenika gradskog pravobranioca Gordani Manić iz Pančeva
 • Rešenje o razrešenju i imenovanju člana školskog odbora poljoprivredne škole "Josif Pančić" Pančevo
 • Rešenje o razrešenju i imenovanju člana školskog odbora medicinske škole "Stevica Jovanović" Pančevo
 • Rešenje o razrešenju i imenovanju člana školskog odbora ekonomsko trgovinske škole "Paja Marganović" Pančevo
 • Rešenje o razrešenju i imenovanju člana školskog odbora gimnazije "Uroš Predić" Pančevo
 • Rešenje o razrešenju i imenovanju članova školskog odbora tehničke škole "23. Maj" Pančevo
 • Rešenje o razrešenju i imenovanju člana školskog odbora elektrotehničke škole "Nikola Tesla" Pančevo
 • Rešenje o razrešenju i imenovanju članova školskog odbora baletske škole "Dimitrije Parlić" Pančevo
 • Rešenje o razrešenju i imenovanju člana školskog odbora osnovne škole "Sveti Sava" Pančevo
 • Rešenje o razrešenju i imenovanju člana školskog odbora osnovne škole "Goce Delčev" Jabuka
 • Rešenje o razrešenju i imenovanju člana školskog odbora osnovne škole "Borisav Petrov Braca" Pančevo
 • Rešenje o razrešenju i imenovanju člana školskog odbora osnovne škole "Stevica Jovanović" Pančevo
 • Rešenje o dopuni rešenja o obrazovanju tima za reviziju Plana kapitalnih investicija, infrastrukturnog opremanja i investicionog održavanja grada Pančeva 2015-2017


Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex