Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Novog Sada

(broj 9/2020 od 05.03.2020.)


 • Odluka o izradi plana generalne regulacije Almaškog kraja u Novom Sadu
 • Odluka o izradi plana generalne regulacije pijace u Futogu sa kompatibilnim namenama
 • Odluka o izradi izmena i dopuna Plana generalne regulacije prostora za mešovitu namenu između Bulevara Evrope, Bulevara cara Lazara, ulica Stražilovske i Žarka Zrenjanina, Bulevara Mihajla Pupina, ulica Jevrejske i Futoške u Novom Sadu (lokalitet Danila Kiša broj 21)
 • Odluka o izradi izmena i dopuna Plana generalne regulacije naseljenih mesta Ledinci i Stari Ledinci (lokalitet javnih službi u Zmaj Jovinoj ulici i dr.)
 • Odluka o izradi izmena i dopuna Plana generalne regulacije Sremske Kamenice sa okruženjem (lokalitet Grigovac i dr.)
 • Odluka o izmenama i dopunama Plana generalne regulacije prostora za mešovitu namenu između ulica Futoške, Hajduk Veljkove, Rumenačke i Subotičkog bulevara u Novom Sadu (lokalitet između ulica Tarasa Ševčenka i Orlovića Pavla)
 • Odluka o izmenama i dopunama Plana generalne regulacije prostora za mešovitu namenu u severnom delu grada, duž puteva M-7 i E-75 u Novom Sadu (lokalitet Strelište)
 • Odluka o izmenama i dopunama Plana generalne regulacije prostora za mešovitu namenu između Bulevara Evrope, Bulevara cara Lazara, ulica Stražilovske i Žarka Zrenjanina, Bulevara Mihajla Pupina, ulica Jevrejske i Futoške u Novom Sadu (lokalitet u Ulici Ruđera Boškovića broj 16)
 • Odluka o izmenama i dopunama Plana generalne regulacije naseljenog mesta Veternik (lokalitet Ulica veternički breg i dr.)
 • Odluka o izmenama i dopunama Plana detaljne regulacije bloka pravosudnih organa u Novom Sadu
 • Odluka o izmenama i dopunama Plana detaljne regulacije opštegradskog centra-centralne funkcije južno od Ulice Rade Kondića u Futogu (lokalitet na uglu ulica Rada Kondića i Prvomajske)
 • Plan detaljne regulacije prostora za porodično stanovanje između ulica Ondreja Marčoka i Trga Jana Amosa Komenskog u Kisaču
 • Plan detaljne regulacije Karagače u Petrovaradinu
 • Plan detaljne regulacije radne zone Istok u Petrovaradinu
 • Program podrške za sprovođenje poljoprivredne politike i politike ruralnog razvoja za Grad Novi Sad za 2020. godinu
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama Programa poslovanja Javnog komunalnog preduzeća "Vodovod i kanalizacija" Novi Sad za 2020. godinu
 • Rešenje o davanju na korišćenje nepokretnosti u javnoj svojini Grada Novog Sada Mesnoj zajednici "Narodni heroji" Novi Sad
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama i dopuni Programa rada Pozorišta mladih, Novi Sad za 2020. godinu
 • Rešenje o izboru Lokalnog ombudsmana
 • Rešenje o izboru zamenika Lokalnog ombudsmana
 • Rešenje o prestanku dužnosti zamenice člana Gradske izborne komisije
 • Rešenje o imenovanju zamenika člana Gradske izborne komisije
 • Rešenje o prestanku funkcije direktora Javnog preduzeća "Sportski i poslovni centar Vojvodina" Novi Sad
 • Rešenje o imenovanju vršioca dužnosti direktora Javnog preduzeća "Sportski i poslovni centar Vojvodina" Novi Sad
 • Rešenje o imenovanju člana Nadzornog odbora Javnog preduzeća "Sportski i poslovni centar Vojvodina" Novi Sad
 • Rešenje o prestanku funkcije predsednika Nadzornog odbora Javnog gradskog saobraćajnog preduzeća "Novi Sad", Novi Sad
 • Rešenje o prestanku dužnosti predsednika Upravnog odbora Ustanove za izradu tapiserija "Atelje 61", Petrovaradin
 • Rešenje o imenovanju predsednika Upravnog odbora Ustanove za izradu tapiserija "Atelje 61", Petrovaradin
 • Rešenje o imenovanju člana Školskog odbora Osnovne škole "Žarko Zrenjanin", Novi Sad
 • Rešenje o razrešenju člana Školskog odbora Gimnazije "Svetozar Marković", Novi Sad
 • Rešenje o prestanku funkcije zamenika gradskog pravobranioca (Vojislav Janković)
 • Rešenje o postavljenju gradskog pravobranioca (Lidija Jaramaz Lisica)
 • Rešenje o postavljenju zamenika gradskog pravobranioca (Vladislava Turčinović)
 • Rešenje o postavljenju zamenika gradskog pravobranioca (Sonja Končar Ničić)
 • Rešenje o izboru članova Radne grupe "Zelena stolica"
 • Rešenje o imenovanju predsednika i članova Odbora za sprovođenje Odluke o postavljanju biste episkopa Danila Krstića u Novom Sadu


Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex