Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Novog Sada

(broj 8 od 04.03.2020.)


 • Odluka o izmenama Odluke o programu uređivanja građevinskog zemljišta za 2020. godinu
 • Odluka o izmeni i dopuni Odluke o načinu, postupku i kriterijumima za uspostavljanje prava službenosti na građevinskom zemljištu u javnoj svojini Grada Novog Sada
 • Odluka o izmenama i dopuni Odluke o davanju u zakup poslovnog prostora u javnoj svojini Grada Novog Sada
 • Odluka o izmenama i dopuni odluke o utvrđivanju doprinosa za uređivanje građevinskog zemljišta
 • Odluka o zonsko -tarifnom sistemu, sa koeficijentima i granicama zona u gradskom i prigradskom saobraćaju na teritoriji Grada Novog Sada
 • Odluka o izmenama i dopuni Odluke o Programu investicionih aktivnosti za 2020. godinu koje sprovodi Gradska uprava za imovinu i imovinsko-pravne poslove Grada Novog Sada
 • Odluka o izmeni Odluke o Programu investicionih aktivnosti Javnog komunalnog preduzeća "Vodovod i kanalizacija" Novi Sad za 2020. godinu
 • Odluka o načinu, merilima i kriterijumima za sufinansiranje projekata izgradnje, održavanja i obnove verskih objekata na teritoriji Grada Novog Sada
 • Odluka o uspostavljanju međuopštinske saradnje između Grada Novog Sada, Grada Beograda i gradskih opština Vračar i Savski venac
 • Odluka o postavljanju biste episkopa Danila Krstića u Novom Sadu
 • Odluka o obrazovanju odbora za sprovođenje Odluke o postavljanju biste episkopa Danila Krstića u Novom Sadu
 • Poslovnik Gradske Izborne Komisije (Prečišćen Tekst)
 • Rokovnik za vršenje izbornih radnji u postupku sprovođenja izbora za odbornike Skupštine Grada Novog Sada koji su raspisani za 26. april 2020. godine


Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex