Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Novog Sada

(broj 64/2020 od 31.12.2020.)


 • Odluka o izmenama i dopunama Plana generalne regulacije prostora za mešovitu namenu između Bulevara Evrope, Bulevara cara Lazara, Ulica stražilovske i Žarka Zrenjanina, Bulevara Mihajla Pupina, ulica Jevrejske i Futoške u Novom Sadu (lokalitet u Ulici cara Dušana broj 2)
 • Rešenje o utvrđivanju iznosa sredstava iz budžeta Grada Novog Sada za realizaciju Programa rada i pojedinačnih programa Crvenog krsta Novog Sada - Gradske organizacije u 2021. godini
 • Rešenje o davanju prethodne saglasnosti na Kadrovski plan Predškolske ustanove "Radosno detinjstvo" Novi Sad za 2021. godinu
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o organizaciji i sistematizaciji poslova u Sterijinom pozorju, Novi Sad
 • Rešenje o imenovanju predsednika, zamenika predsednika, članova i sekretara Komisije za stručnu procenu predloga programa obeležavanja manifestacije "Dečja nedelja" na nivou Grada Novog Sada
 • Rešenje o izmenama Rešenja o obrazovanju i imenovanju Komisije za izbor korisnika pomoći za rešavanje stambenih potreba izbeglica sa teritorije Grada Novog Sada, dodelom u zakup 94 stambene jedinice sa mogućnošću kupovine, u okviru Regionalnog stambenog programa, Potprojekat 7 - Komponenta 4 i imenovanju službenika odgovornog za kontrolu kvaliteta
 • Rešenje o izmenama Rešenja o obrazovanju i imenovanju Komisije za izbor korisnika pomoći za rešavanje stambenih potreba izbeglica davanjem 152 stambene jedinice u zakup na određeno vreme sa mogućnošću kupovine u okviru regionalnog stambenog programa, Potprojekat 7 - Komponenta 4
 • Rešenje o razrešenju i imenovanju predsednika, zamenika predsednika i članova Saveta za praćenje kretanja obolevanja od hroničnih nezaraznih bolesti stanovništva Grada Novog Sada
 • Rešenje o izmenama Rešenja o imenovanju predsednika, zamenika predsednika, članova i zamenika članova Komisije za popis komunalne infrastrukture
 • Rešenje o razrešenju i imenovanju predsednika, zamenika predsednika i sekretara Komisije za opšte i komunalno uređenje Grada
 • Rešenje o razrešenju i imenovanju predsednika i člana Komisije za stručnu procenu i izbor projekata u oblasti javnog zdravlja kojima se doprinosi promociji zdravlja i prevenciji bolesti
 • Program obezbeđivanja javnog osvetljenja na teritoriji Grada Novog Sada za 2021. godinu
 • Program unapređenja socijalne zaštite Grada Novog Sada u 2021. godini
 • Program kontrole kvaliteta vazduha na teritoriji Grada Novog Sada u 2021. i 2022. godini
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Program delatnosti zoohigijene i poslova koji se obavljaju u okviru karantina za 2021. godinu
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Program javne higijene za 2021. godinu
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Program održavanja javnih zelenih površina za 2021. godinu
 • Rešenje o utvrđivanju ekonomske cene programa vaspitanja i obrazovanja u Predškolskoj ustanovi "Radosno detinjstvo" Novi Sad u 2021. godini
 • Rešenje o utvrđivanju vrednosti boda za poslovne prostore u javnoj svojini Grada Novog Sada za mesec januar i februar 2021. godine
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o izmeni Finansijskog plana Muzeja Grada Novog Sada, Petrovaradin za 2020. godinu
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o izmeni Finansijskog plana Gradske biblioteke u Novom Sadu, Novi Sad za 2020. godinu
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o izmeni Finansijskog plana Zavoda za zaštitu spomenika kulture Grada Novog Sada, Novi Sad za 2020. godinu
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o izmeni Finansijskog plana Sterijinog pozorja, Novi Sad za 2020. godinu
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o izmeni Finansijskog plana Kulturnog centra Novog Sada, Novi Sad za 2020. godinu,
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o izmeni Finansijskog plana Novosadskog dečijeg kulturnog centra, Novi Sad za 2020. godinu
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama Plana rada Fondacije "Novi Sad 2021 - Evropska prestonica kulture" za 2020. godinu
 • Rešenje o postavljanju usporivača brzine i saobraćajne signalizacije u Ulici Sonje Marinković u Veterniku
 • Rešenje o postavljanju saobraćajne signalizacije u Ulici heroja Pinkija u Novom Sadu
 • Rešenje o određivanju autobuskih stajališta u javnom gradskom prevozu putnika u Novom Sadu za autobusku liniju broj 1
 • Rešenje o određivanju autobuskih stajališta u javnom gradskom prevozu putnika u Novom Sadu za autobusku liniju broj 4
 • Rešenje o postavljanju stubića u Ulici Save Maleševa u Kaću
 • Rešenje o izmeni i dopuni Rešenja o određivanju parking-mesta za vozila osoba sa invaliditetom na javnom parkiralištu u Ulici Đorđa Rajkovića broj 27 u Novom Sadu
 • Rešenje o postavljanju saobraćajne opreme - saobraćajnog ogledala u Ulici braće Jovandić br. 4 u Novom Sadu
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Plan upravljanja zaštićenim stablima na teritoriji Grada Novog Sada za period 2021-2030. godine
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Program upravljanja Parkom prirode "Begečka jama" za 2020. godinu


Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex