Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Novog Sada

(broj 6 od 14.02.2019.)


  • AKCIONI PLAN ZAPOŠLJAVANJA GRADA NOVOG SADA ZA 2019. GODINU ("Sl. list Grada Novog Sada", br. 5/2019 i 6/2019)
  • PODRUČJA OSNOVNIH ŠKOLA ZA UPIS DECE NA TERITORIJI GRADA NOVOG SADA ZA ŠKOLSKU 2019/20. GODINU ("Sl. list Grada Novog Sada", br. 6/2019)
  • PRAVILNIK O METODOLOGIJI FORMIRANJA CENE USLUGE DNEVNOG BORAVKA U OSNOVNOJ ŠKOLI ZA DECU PREDŠKOLSKOG UZRASTA SA SMETNJAMA U RAZVOJU I UČEŠĆU KORISNIKA U TROŠKOVIMA USLUGE ("Sl. list Grada Novog Sada", br. 6/2019)
  • REŠENJE O ODOBRAVANJU DRUGAČIJEG ZAVRŠETKA RADNOG VREMENA UGOSTITELJSKIH OBJEKATA ZA PRUŽANJE USLUGA ISHRANE I PIĆA OD RADNOG VREMENA UTVRĐENOG ODLUKOM O RADNOM VREMENU OBJEKATA U KOJIMA SE OBAVLJA UGOSTITELJSKA DELATNOST NA TERITORIJI GRADA NOVOG SADA ("Sl. list Grada Novog Sada", br. 6/2019)
  • REŠENJE O ODREĐIVANJU AUTOBUSKIH STAJALIŠTA U PRIGRADSKOM PREVOZU PUTNIKA NA TERITORIJI GRADA NOVOG SADA ("Sl. list Grada Novog Sada", br. 6/2019)
  • REŠENJE O PROGRAMU INVESTICIONIH AKTIVNOSTI ZA POTREBE ORGANA GRADA NOVOG SADA U 2019. GODINI ("Sl. list Grada Novog Sada", br. 3/2019, 4/2019 - ispr. i 6/2019)
  • REŠENJE O PROGRAMU INVESTICIONIH AKTIVNOSTI ZA PREDŠKOLSKU USTANOVU "RADOSNO DETINJSTVO" NOVI SAD ZA 2019. GODINU ("Sl. list Grada Novog Sada", br. 6/2019)
  • REŠENJE O UTVRĐIVANJU RASPOREDA KORIŠĆENJA NEPOKRETNOSTI ŠKOLSKIH OBJEKATA (FISKULTURNIH SALA) NA TERITORIJI GRADA NOVOG SADA, ZA REALIZOVANJE PROGRAMA ŠKOLSKI SPORT TEMELJ ZA RAZVOJ SVESTRANE LIČNOSTI U 2019. GODINI - "SPORT U ŠKOLE I ŠKOLSKA SPORTSKA TAKMIČENJA" ZA DECU ŠKOLSKOG UZRASTA OD 6 DO 14 GODINA, ZA PERIOD OD 05. FEBRUARA DO 23. DECEMBRA 2019. GODINE ("Sl. list Grada Novog Sada", br. 6/2019)


Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex