Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Novog Sada

(broj 6 od 13.02.2018.)


  • AKCIONI PLAN ZAPOŠLJAVANJA GRADA NOVOG SADA ZA 2018. GODINU ("Sl. list Grada Novog Sada", br. 6/2018)
  • REŠENJE O ODOBRAVANJU DRUGAČIJEG ZAVRŠETKA RADNOG VREMENA UGOSTITELJSKIH OBJEKATA ZA PRUŽANJE USLUGA ISHRANE I PIĆA OD RADNOG VREMENA UTVRĐENOG ODLUKOM O RADNOM VREMENU OBJEKATA U KOJIMA SE OBAVLJA UGOSTITELJSKA DELATNOST NA TERITORIJI GRADA NOVOG SADA ZA VREME ODRŽAVANJA MANIFESTACIJE OD ZNAČAJA ZA GRAD NOVI SAD ("FESTIVAL LJUBAVI") ("Sl. list Grada Novog Sada", br. 6/2018)
  • REŠENJE O ODREĐIVANJU OPŠTEG PARKIRALIŠTA U DELU ULICE BERISLAVA BERIĆA U NOVOM SADU ("Sl. list Grada Novog Sada", br. 6/2018)
  • REŠENJE O ODREĐIVANJU OPŠTIH PARKIRALIŠTA NA TERITORIJI GRADA NOVOG SADA ("Sl. list Grada Novog Sada", br. 24/2014, 35/2017, 52/2017, 59/2017 i 6/2018)
  • REŠENJE O ODREĐIVANJU PARKING-MESTA ZA VOZILA OSOBA SA INVALIDITETOM NA JAVNOM PARKIRALIŠTU U KISAČKOJ ULICI K. BR. 55 U NOVOM SADU ("Sl. list Grada Novog Sada", br. 6/2018)


Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex