Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Novog Sada

(broj 58 od 04.12.2017.)


  • ODLUKA O SLUŽBI IZVRŠNIH ORGANA GRADA NOVOG SADA ("Sl. list Grada Novog Sada", br. 48/2008, 5/2012, 67/2013 i 58/2017)
  • REŠENJE O IZMENI REŽIMA SAOBRAĆAJA NA PARKIRALIŠTU I POLIGONU ZA OBUKU VOZAČA KOD "NAJLON PIJACE" U NOVOM SADU ("Sl. list Grada Novog Sada", br. 58/2017)
  • REŠENJE O ODREĐIVANJU POSEBNIH PARKIRALIŠTA NA TERITORIJI GRADA NOVOG SADA ("Sl. list Grada Novog Sada", br. 77/2016, 2/2017, 15/2017, 20/2017, 35/2017, 45/2017, 56/2017 i 58/2017)


Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex