Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Novog Sada

(broj 57 od 30.11.2017.)


  • REŠENJE O OBRAZOVANJU KOMISIJE ZA IZBOR NAJBOLJIH MOBILNIH APLIKACIJA U CILJU UNAPREĐENJA EFIKASNOSTI JAVNIH SERVISA NA BAZI OTVORENIH PODATAKA U OBLASTIMA EKOLOGIJE I KULTURE ("Sl. list Grada Novog Sada", br. 57/2017)
  • REŠENJE O PROGRAMU INVESTICIONIH AKTIVNOSTI ZA USTANOVE KULTURE ČIJI JE OSNIVAČ GRAD NOVI SAD ZA 2017. GODINU ("Sl. list Grada Novog Sada", br. 16/2017, 37/2017, 53/2017 - ispr. i 57/2017)
  • REŠENJE O UTVRĐIVANJU PROSEČNE CENE KVADRATNOG METRA ODGOVARAJUĆIH NEPOKRETNOSTI PO ZONAMA NA TERITORIJI GRADA NOVOG SADA ZA UTVRĐIVANJE POREZA NA IMOVINU ZA 2018. GODINU ("Sl. list Grada Novog Sada", br. 57/2017)


Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex