Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Novog Sada

(broj 56 od 25.12.2018.)


  • REŠENJE O PROGRAMU INVESTICIONIH AKTIVNOSTI ZA OSNOVNE ŠKOLE ZA 2018. GODINU ("Sl. list Grada Novog Sada", br. 5/2018, 15/2018, 32/2018, 47/2018 i 56/2018)
  • REŠENJE O PROGRAMU INVESTICIONIH AKTIVNOSTI ZA PREDŠKOLSKU USTANOVU "RADOSNO DETINJSTVO" NOVI SAD ZA 2018. GODINU ("Sl. list Grada Novog Sada", br. 5/2018, 32/2018, 35/2018, 47/2018, 53/2018 - ispr. i 56/2018)
  • REŠENJE O PROGRAMU OTUĐENJA GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA ZA 2018. GODINU ("Sl. list Grada Novog Sada", br. 2/2018, 13/2018, 19/2018, 22/2018, 32/2018, 39/2018, 47/2018 i 56/2018)
  • REŠENJE O UTVRĐIVANJU DOZVOLJENOG BROJA VOZILA ZA OBAVLJANJE TAKSI PREVOZA NA TERITORIJI GRADA NOVOG SADA ("Sl. list Grada Novog Sada", br. 56/2018)
  • REŠENJE O UTVRĐIVANJU IZNOSA SREDSTAVA IZ BUDŽETA GRADA NOVOG SADA ZA REALIZACIJU PROGRAMA RADA I POJEDINAČNIH PROGRAMA CRVENOG KRSTA NOVOG SADA - GRADSKE ORGANIZACIJE U 2018. GODINI ("Sl. list Grada Novog Sada", br. 5/2018, 37/2018, 40/2018 i 56/2018)


Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex