Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Novog Sada

(broj 55 od 27.11.2019.)


 • Odluka o izradi Plana generalne regulacije centra u Veterniku
 • Odluka o izradi izmena i dopuna Plana detaljne regulacije Malog Limana u Novom Sadu (lokalitet u Ulici Maksima Gorkog br. 21 i 23)
 • Odluka o Komunalnoj miliciji
 • Odluka o izmenama i dopuni Odluke o određivanju zona na teritoriji Grada Novog Sada sa koeficijentima za nepokretnosti u zonama za potrebe utvrđivanja poreza na imovinu
 • Odluka o izmenama i dopunama Odluke o socijalnoj zaštiti Grada Novog Sada
 • Odluka o utvrđivanju kriterijuma za umanjenje obaveza plaćanja komunalnih usluga porodicama sa troje i više dece u 2020. godini
 • Odluka o izradi Regionalnog plana upravljanja otpadom za Grad Novi Sad i opštine Bačka Palanka, Bački Petrovac, Beočin, Žabalj, Srbobran, Temerin i Vrbas za period od 2019-2028. godine
 • Odluka o obrazovanju Odbora za sprovođenje Odluke o postavljanju spomen-ploče Nađ Beli u Novom Sadu
 • Odluka o pokretanju inicijative za ispravku naziva naseljenog mesta na teritoriji Grada Novog Sada
 • Program sprovođenja mera tehničke zaštite na kulturnim dobrima u Gradu Novom Sadu
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o izmeni Programa rada i razvoja Zavoda za zdravstvenu zaštitu studenata Novi Sad za 2019. godinu
 • Rešenje o davanju na korišćenje nepokretnosti u javnoj svojini Grada Novog Sada Ustanovi za kulturu i obrazovanje Kulturni centar "Kisač" Kisač
 • Rešenje o davanju na korišćenje nepokretnosti u javnoj svojini Grada Novog Sada Zavodu za hitnu medicinsku pomoć Novi Sad
 • Rešenje o prestanku dužnosti vršioca dužnosti direktora Pozorišta mladih, Novi Sad
 • Rešenje o imenovanju direktora Pozorišta mladih, Novi Sad
 • Rešenje o imenovanju člana Upravnog odbora Muzeja Grada Novog Sada, Petrovaradin
 • Rešenje o razrešenju člana Školskog odbora Škole za osnovno i srednje obrazovanje "Milan Petrović" sa domom učenika, Novi Sad
 • Rešenje o imenovanju člana Školskog odbora Škole za osnovno i srednje obrazovanje "Milan Petrović" sa domom učenika, Novi Sad
 • Rešenje o razrešenju i imenovanju dva člana Školskog odbora Srednje mašinske škole, Novi Sad
 • Rešenje o imenovanju direktora Novosadskog dečijeg kulturnog centra, Novi Sad
 • Rešenje o prestanku dužnosti vršioca dužnosti direktora Novosadskog dečijeg kulturnog centra, Novi Sad
 • Rešenje o prestanku dužnosti predsednika Nadzornog odbora Javnog komunalnog preduzeća "Zoohigijena i Veterina Novi Sad" Novi Sad
 • Rešenje o imenovanju predsednika Nadzornog odbora Javnog komunalnog preduzeća "Zoohigijena i Veterina Novi Sad" Novi Sad
 • Rešenje o pretanku dužnosti člana Nadzornog odbora Javnog preduzeća "Sportski i poslovni centar Vojvodina" Novi Sad
 • Rešenje o imenovanju člana Upravnog odbora Doma zdravlja "Novi Sad", Novi Sad
 • Rešenje o prestanku dužnosti člana Upravnog odbora Doma zdravlja "Novi Sad", Novi Sad
 • Rešenje o imenovanju člana Upravnog odbora Turističke organizacije Grada Novog Sada
 • Rešenje o prestanku funkcije zamenika gradskog pravobranioca
 • Rešenje o postavljenju zamenika gradskog pravobranioca
 • Rešenje o razrešenju i imenovanju dva člana Školskog odbora Srednje škole "Svetozar Miletić", Novi Sad
 • Rešenje o razrešenju i imenovanju člana Školskog odbora Osnovne škole "Aleksa Šantić", Stepanovićevo
 • Rešenje o prestanku dužnosti i imenovanju člana Školskog odbora Osnovne škole "Petefi Šandor", Novi Sad
 • Rešenje o imenovanju predsednika i članova Odbora za sprovođenje Odluke o postavljanju spomen-ploče Nađ Beli u Novom Sadu
 • Rešenje o razrešenju i imenovanju članova Školskog odbora Elektrotehničke škole "Mihajlo Pupin", Novi Sad


Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex