Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Novog Sada

(broj 53 od 13.11.2019.)


 • Rešenje o odobravanju posebnih programa za dodelu dodatnih slobodnih termina organizacijama u oblasti sporta za treniranje i obavljanje drugih sportskih aktivnosti u salama i dvoranama Javnog preduzeća "Sportski i poslovni centar Vojvodina" Novi Sad, hali Futog i hali Sportskog centra "Petrovaradin" za 2019. godinu
 • Rešenje o izmenama Rešenja o Programu investicionih aktivnosti za Predškolsku ustanovu "Radosno detinjstvo" Novi Sad za 2019. godinu
 • Rešenje o izmenama Programa investicionih aktivnosti Centra za socijalni rad Grada Novog Sada za 2019. godinu
 • Rešenje o izmenama Programa investicionih aktivnosti Gerontološkog centra "Novi Sad" koje se finansiraju iz sredstava budžeta Grada Novog Sada za 2019. godinu
 • Rešenje o izmenama i dopuni Programa unapređenja socijalne zaštite Grada Novog Sada u 2019. godini
 • Rešenje o izmenama i dopunama Programa investicionih aktivnosti i tekućeg održavanja Zavoda za zdravstvenu zaštitu studenata Novi Sad za 2019. godinu
 • Rešenje o izmeni Programa investicionih aktivnosti za potrebe organa Grada Novog Sada u 2019. godini
 • Rešenje o izmenama Rešenja o Programu investicionih aktivnosti za osnovne škole za 2019. godinu
 • Rešenje o izmenama Rešenja o Programu investicionih aktivnosti za ustanove kulture čiji je osnivač Grad Novi Sad za 2019. godinu
 • Rešenje o izmeni Programa korišćenja sredstava za finansiranje unapređenja bezbednosti saobraćaja na putevima na teritoriji Grada Novog Sada za 2019. godinu
 • Rešenje o dopunama Rešenja o Programu otuđenja građevinskog zemljišta za 2019. godinu
 • Rešenje o postavljenju v.d. načelnika Gradske uprave za propise (Zora Đorđević)
 • Rešenje o davanju saglasnost na Odluku o pokriću gubitka iz ranijih godina Javnom komunalnom preduzeću "Put" Novi Sad
 • Rešenje o davanju saglasnost na Odluku o pokriću gubitka iz ranijih godina Javnom komunalnom preduzeću "Sportski i poslovni centar Vojvodina", Novi Sad
 • Rešenje o izmeni Rešenja o obrazovanju i imenovanju Radne grupe za koordinaciju aktivnosti u cilju unapređenja zaštite dobrobiti životinja na teritoriji Grada Novog Sada
 • Rešenje o imenovanju predsednika, zamenika predsednika i članova Saveta za podršku malim i srednjim preduzećima i preduzetnicima na teritoriji Grada Novog Sada
 • Rešenje o davanju prethodne saglasnosti na Kadrovski plan Predškolske ustanove "Radosno detinjstvo" Novi Sad za 2019. godinu
 • Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve
 • Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve
 • III Javni konkurs za dodelu sredstava iz budžeta Grada Novog Sada za finansiranje ili sufinansiranje programa udruženja građana u oblasti socijalne zaštite, koji su od interesa za Grad Novi Sad, za 2019. godinu
 • Rešenje o postavljanju saobraćajne signalizacije i usporivača brzine na Bukovačkom putu u Petrovaradinu
 • Rešenje o izmeni Rešenja o određivanju opšteg parkirališta u delu Temerinske ulice u Novom Sadu


Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex