Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Novog Sada

(broj 50/2020 od 06.11.2020.)


 • Rešenje o dopunama Rešenja o Programu otuđenja građevinskog zemljišta za 2020. godinu
 • Rešenje o izmenama Rešenja o Programu investicionih aktivnosti za ustanove kulture čiji je osnivač Grad Novi Sad za 2020. godinu
 • Rešenje o izmeni Programa korišćenja sredstava za finansiranje unapređenja bezbednosti saobraćaja na putevima na teritoriji Grada Novog Sada za 2020. godinu
 • Rešenje o izmenama Rešenja o Programu investicionih aktivnosti za Predškolsku ustanovu "Radosno detinjstvo" Novi Sad za 2020. godinu
 • Rešenje o izmenama Rešenja o Programu investicionih aktivnosti za osnovne škole za 2020. godinu
 • Rešenje o izmenama Rešenja o Programu investicionih aktivnosti za srednje škole za 2020. godinu
 • Rešenje o izmeni Rešenja o Programu investicionih aktivnosti za potrebe organa Grada Novog Sada u 2020. godini
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Program rada Zimske službe za period od 1. novembra 2020. godine do 1. aprila 2021. godine
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama Programa javne higijene za 2020. godinu
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama i dopunama Plana rada Fondacije "Novi Sad 2021 - Evropska prestonica kulture" za 2020. godinu
 • Rešenje o obrazovanju i imenovanju Komisije za kapitalne investicije Grada Novog Sada
 • Rešenje o obrazovanju Operativnog štaba Zimske službe za 2020/2021. godinu
 • Rešenje o imenovanju predsednika, zamenika predsednika, članova i sekretara Operativnog štaba Zimske službe za 2020/2021. godinu
 • Rešenje o postavljenju v.d. načelnika Gradske uprave za propise (Zora Đorđević)
 • Rešenje o produženju dužnost v.d. načelnika Gradske uprave za inspekcijske poslove (Miroslav Laketić)
 • Rešenje o produženju dužnosti v.d. zamenika načelnika Gradske uprave za inspekcijske poslove (Siniša Vujinović)
 • Rešenje o razrešenju dužnosti v.d. zamenika načelnika Gradske uprave za opšte poslove (Zoran Ivković)
 • Rešenje o postavljenju v.d. zamenika načelnika Gradske uprave za opšte poslove (Dunja Brajković)
 • Rešenje o izmenama Rešenja o obrazovanju i imenovanju Radne grupe za koordinaciju i praćenje aktivnosti na implementaciji projekta "Novi Sad 2021 - Evropska prestonica kulture"


Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex