Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Novog Sada

(broj 47/2020 od 17.10.2020.)


 • Godišnji program zaštite, uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta na teritoriji Grada Novog Sada za 2020. godinu
 • Odluka o izradi izmena i dopuna Plana detaljne regulacije blokova oko Ulice Danila Kiša u Novom Sadu (lokalitet u Ulici Doža Đerđa br. 64-66)
 • Rešenje o izboru člana Komisije za kadrovska, administrativna i mandatno-imunitetna pitanja
 • Rešenje o imenovanju člana i zamenika člana Gradske izborne komisije
 • Rešenje o imenovanju člana i zamenika člana Gradske izborne komisije
 • Rešenje o prestanku dužnosti člana Školskog odbora Osnovne škole "Prva vojvođanska brigada", Novi Sad
 • Rešenje o imenovanju člana Upravnog odbora Istorijskog arhiva Grada Novog Sada, Novi Sad
 • Rešenje o imenovanju člana Nadzornog odbora Istorijskog arhiva Grada Novog Sada, Novi Sad
 • Rešenje o razrešenju i izboru člana Saveta za zdravstvenu zaštitu, socijalnu zaštitu i brigu o deci i porodici
 • Rešenje o prestanku dužnosti člana Upravnog odbora Agencije za energetiku Grada Novog Sada, Novi Sad
 • Rešenje o prestanku dužnosti člana Upravnog odbora Istorijskog arhiva Grada Novog Sada, Novi Sad
 • Rešenje o imenovanju člana Upravnog odbora Istorijskog arhiva Grada Novog Sada, Novi Sad
 • Rešenje o razrešenju člana Nadzornog odbora Istorijskog arhiva Grada Novog Sada, Novi Sad
 • Rešenje o imenovanju člana Nadzornog odbora Istorijskog arhiva Grada Novog Sada, Novi Sad
 • Rešenje o prestanku dužnosti predsednika i pet članova Upravnog odbora Zavoda za zaštitu spomenika kulture Grada Novog Sada, Novi Sad
 • Rešenje o imenovanju predsednika i pet članova Upravnog odbora Zavoda za zaštitu spomenika kulture Grada Novog Sada, Novi Sad
 • Rešenje o prestanku dužnosti predsednika i članova Nadzornog odbora Zavoda za zaštitu spomenika kulture Grada Novog Sada, Novi Sad
 • Rešenje o imenovanju predsednika i članova Nadzornog odbora Zavoda za zaštitu spomenika kulture Grada Novog Sada, Novi Sad
 • Rešenje o prestanku dužnosti četiri člana Upravnog odbora Muzeja Grada Novog Sada, Petrovaradin
 • Rešenje o imenovanju dva člana Upravnog odbora Muzeja Grada Novog Sada, Petrovaradin
 • Rešenje o prestanku dužnosti člana Nadzornog odbora Muzeja Grada Novog Sada, Petrovaradin
 • Rešenje o imenovanju člana Nadzornog odbora Muzeja Grada Novog Sada, Petrovaradin
 • Rešenje o prestanku dužnosti pet članova Upravnog odbora Gradske biblioteke u Novom Sadu, Novi Sad
 • Rešenje o imenovanju tri člana Upravnog odbora Gradske biblioteke u Novom Sadu, Novi Sad
 • Rešenje o prestanku dužnosti predsednika i članova Nadzornog odbora Gradske biblioteke u Novom Sadu, Novi Sad
 • Rešenje o imenovanju predsednika i člana Nadzornog odbora Gradske biblioteke u Novom Sadu, Novi Sad
 • Rešenje o prestanku dužnosti dva člana Upravnog odbora Pozorišta mladih, Novi Sad
 • Rešenje o imenovanju dva člana Upravnog odbora Pozorišta mladih, Novi Sad
 • Rešenje o prestanku dužnosti člana Upravnog odbora Sterijinog pozorja, Novi Sad
 • Rešenje o imenovanju člana Upravnog odbora Sterijinog pozorja, Novi Sad
 • Rešenje o prestanku dužnosti člana Nadzornog odbora Sterijinog pozorja, Novi Sad
 • Rešenje o imenovanju člana Nadzornog odbora Sterijinog pozorja, Novi Sad
 • Rešenje o prestanku dužnosti dva člana Upravnog odbora Kulturnog centra Novog Sada, Novi Sad
 • Rešenje o imenovanju dva člana Upravnog odbora Kulturnog centra Novog Sada, Novi Sad
 • Rešenje o prestanku dužnosti člana Nadzornog odbora Kulturnog centra Novog Sada, Novi Sad
 • Rešenje o imenovanju člana Nadzornog odbora Kulturnog centra Novog Sada, Novi Sad
 • Rešenje o prestanku dužnosti članova Upravnog odbora Ustanove za izradu tapiserija "Atelje 61", Petrovaradin
 • Rešenje o imenovanju članova Upravnog odbora Ustanove za izradu tapiserija "Atelje 61", Petrovaradin
 • Rešenje o prestanku dužnosti predsednika i člana Nadzornog odbora Ustanove za izradu tapiserija "Atelje 61", Petrovaradin
 • Rešenje o imenovanju predsednika i člana Nadzornog odbora Ustanove za izradu tapiserija "Atelje 61", Petrovaradin
 • Rešenje o prestanku dužnosti članova Upravnog odbora Ustanove za kulturu i obrazovanje Kulturni centar "Mladost", Futog
 • Rešenje o imenovanju članova Upravnog odbora Ustanove za kulturu i obrazovanje Kulturni centar "Mladost", Futog
 • Rešenje o prestanku dužnosti predsednika i članova Nadzornog odbora Ustanove za kulturu i obrazovanje Kulturni centar "Mladost", Futog
 • Rešenje o imenovanju predsednika i članova Nadzornog odbora Ustanove za kulturu i obrazovanje Kulturni centar "Mladost", Futog
 • Rešenje o razrešenju člana Školskog odbora Gimnazije "Jovan Jovanović Zmaj", Novi Sad
 • Rešenje o imenovanju člana Školskog odbora Gimnazije "Jovan Jovanović Zmaj", Novi Sad
 • Rešenje o razrešenju člana Školskog odbora Gimnazije "Laza Kostić", Novi Sad
 • Rešenje o imenovanju člana Školskog odbora Gimnazije "Laza Kostić", Novi Sad
 • Rešenje o imenovanju člana Školskog odbora Osnovne škole "Prva vojvođanska brigada", Novi Sad
 • Rešenje o razrešenju i imenovanju člana Školskog odbora Tehničke škole "Mileva Marić - Ajnštajn", Novi Sad
 • Rešenje o razrešenju i imenovanju člana Školskog odbora Osnovne škole "Ivo Andrić", Budisava
 • Rešenje o razrešenju i imenovanju člana Školskog odbora Osnovne škole "Ljudovit Štur", Kisač
 • Rešenje o razrešenju predsednika i člana i izboru predsednika Saveta za ekonomski razvoj Grada
 • Rešenje o razrešenju člana Saveta za kulturu i informisanje
 • Rešenje o izboru člana Saveta za ekonomski razvoj Grada
 • Rešenje o izboru člana Saveta za kulturu i informisanje
 • Rešenje o izboru člana Saveta za zaštitu životne sredine
 • Rešenje o izboru člana Saveta za sport i omladinu
 • Rešenje o razrešenju člana Nadzornog odbora Javnog komunalnog preduzeća "Zoohigijena i Veterina Novi Sad" Novi Sad
 • Rešenje o imenovanju člana Nadzornog odbora Javnog komunalnog preduzeća "Zoohigijena i Veterina Novi Sad" Novi Sad


Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex