Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Novog Sada

(broj 45 od 29.09.2017.)


  • ODLUKA O ODOBRAVANJU SUBVENCIJE POSLODAVCIMA ZA OTVARANJE NOVIH RADNIH MESTA NA TERITORIJI GRADA NOVOG SADA U 2017. GODINI
  • ODLUKA O PROIZVODNJI, DISTRIBUCIJI I SNABDEVANJU TOPLOTNOM ENERGIJOM IZ TOPLIFIKACIONOG SISTEMA GRADA NOVOG SADA
  • REŠENJE O ODREĐIVANJU OPŠTEG PARKIRALIŠTA U ULICI DUŠANA DANILOVIĆA U NOVOM SADU
  • REŠENJE O ODREĐIVANJU POSEBNIH PARKIRALIŠTA NA TERITORIJI GRADA NOVOG SADA
  • REŠENJE O ODREĐIVANJU POVREMENIH PARKIRALIŠTA U NEPOSREDNOJ BLIZINI OBJEKATA "NOVOSADSKOG SAJMA" U NOVOM SADU
  • REŠENJE O ODREĐIVANJU PRIVREMENOG PARKIRALIŠTA NA TRGU MARIJE TRANDAFIL U DVORIŠNOM DELU OBJEKTA BIBLIOTEKE MATICE SRPSKE U NOVOM SADU


Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex