Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Novog Sada

(broj 37 od 30.07.2019.)


  • Odluka o odobravanju subvencije poslodavcima za otvaranje novih radnih mesta na teritoriji Grada Novog Sada u 2019. godini
  • Odluka o izmenama i dopunama Odluke o odobravanju subvencije za samozapošljavanje žena na teritoriji Grada Novog Sada u 2019. godini
  • Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve
  • Rešenje o određivanju taksi stajališta na teritoriji Grada Novog Sada
  • Rešenje o izmeni Rešenja o određivanju posebnih parkirališta na teritoriji Grada Novog Sada
  • Rešenje o postavljanju saobraćajne signalizacije i usporivača brzine u delu Šekspirove ulice u Novom Sadu
  • Cenovnik usluga iz delatnosti zoohigijene i poslova u okviru karantina
  • Cenovnik veterinarskih usluga
  • Odluka o izmeni Cenovnika radova i pružanja usluga iz oblasti informaciono-komunikacionih tehnologija


Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex