Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Novog Sada

(broj 37 od 27.08.2018.)


  • PROGRAM INVESTICIONIH AKTIVNOSTI GERONTOLOŠKOG CENTRA "NOVI SAD" KOJE SE FINANSIRAJU IZ SREDSTAVA BUDŽETA GRADA NOVOG SADA ZA 2018. GODINU ("Sl. list Grada Novog Sada", br. 13/2018, 25/2018 i 37/2018)
  • PROGRAM INVESTICIONIH AKTIVNOSTI I TEKUĆEG ODRŽAVANJA ZAVODA ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NOVI SAD ZA 2018. GODINU ("Sl. list Grada Novog Sada", br. 13/2018 i 37/2018)
  • PROGRAM INVESTICIONIH AKTIVNOSTI ŠKOLE ZA OSNOVNO I SREDNJE OBRAZOVANJE "MILAN PETROVIĆ" SA DOMOM UČENIKA NOVI SAD ZA 2018. GODINU ("Sl. list Grada Novog Sada", br. 22/2018 i 37/2018)
  • PROGRAM INVESTICIONIH AKTIVNOSTI ZAVODA ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU STUDENATA NOVI SAD ZA 2018. GODINU ("Sl. list Grada Novog Sada", br. 8/2018 i 37/2018)
  • REŠENJE O IZMENI REŽIMA SAOBRAĆAJA U ZONI KLINIČKOG CENTRA VOJVODINE NA FUTOŠKOM PUTU U NOVOM SADU ("Sl. list Grada Novog Sada", br. 37/2018)
  • REŠENJE O ODREĐIVANJU POSEBNIH PARKIRALIŠTA NA TERITORIJI GRADA NOVOG SADA ("Sl. list Grada Novog Sada", br. 8/2018, 22/2018, 24/2018, 33/2018, 34/2018, 35/2018 i 37/2018)
  • REŠENJE O UTVRĐIVANJU IZNOSA SREDSTAVA IZ BUDŽETA GRADA NOVOG SADA ZA REALIZCIJU PROGRAMA RADA I POJEDINAČNIH PROGRAMA CRVENOG KRSTA NOVOG SADA - GRADSKE ORGANIZACIJE U 2018. GODINU ("Sl. list Grada Novog Sada", br. 5/2018 i 37/2018)


Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex