Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Novog Sada

(broj 37 od 27.07.2017.)


 • KRITERIJUMI I MERILA ZA ODREĐIVANJE VISINE NAKNADE KOJA SE PLAĆA ZA IZDAVANJE LICENCE ZA OBAVLJANJE ENERGETSKIH DELATNOSTI
 • ODLUKA O ODOBRAVANJU SPROVOĐENJA JAVNIH RADOVA OD INTERESA ZA GRAD NOVI SAD U 2017. GODINI
 • ODLUKA O ODOBRAVANJU SUBVENCIJE POSLODAVCIMA ZA OTVARANJE NOVIH RADNIH MESTA NA TERITORIJI GRADA NOVOG SADA U 2017. GODINI
 • POSEBAN KOLEKTIVNI UGOVOR ZA JAVNA KOMUNALNA PREDUZEĆA I DRUGA JAVNA PREDUZEĆA GRADA NOVOG SADA
 • PROGRAM UNAPREĐENJA SOCIJALNE ZAŠTITE GRADA NOVOG SADA U 2017. GODINI
 • REŠENJE O OBRAZOVANJU I IMENOVANJU KOMISIJE ZA SPROVOĐENJE POSTUPKA OTUĐENJA GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA U JAVNOJ SVOJINI GRADA NOVOG SADA
 • REŠENJE O ODREĐIVANJU TRI PARKING-MESTA ZA VOZILA OSOBA SA INVALIDITETOM NA JAVNOM PARKIRALIŠTU U PASTEROVOJ ULICI K. BR. 2 U NOVOM SADU
 • REŠENJE O PROGRAMU INVESTICIONIH AKTIVNOSTI ZA OSNOVNE ŠKOLE ZA 2017. GODINU
 • REŠENJE O PROGRAMU INVESTICIONIH AKTIVNOSTI ZA POTREBE DIREKTNIH KORISNIKA BUDŽETA GRADA NOVOG SADA U 2017. GODINI
 • REŠENJE O PROGRAMU INVESTICIONIH AKTIVNOSTI ZA PREDŠKOLSKU USTANOVU "RADOSNO DETINJSTVO" NOVI SAD ZA 2017. GODINU
 • REŠENJE O PROGRAMU INVESTICIONIH AKTIVNOSTI ZA SREDNJE ŠKOLE ZA 2017. GODINU
 • REŠENJE O PROGRAMU INVESTICIONIH AKTIVNOSTI ZA USTANOVE KULTURE ČIJI JE OSNIVAČ GRAD NOVI SAD ZA 2017. GODINU


Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex