Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Novog Sada

(broj 36/2020 od 17.08.2020.)


 • Rešenje o dopunama Rešenja o Programu otuđenja građevinskog zemljišta za 2020. godinu
 • Rešenje o utvrđivanju vrednosti boda za poslovne prostore u javnoj svojini Grada Novog Sada za mesec avgust i septembar 2020. godine
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o izmeni Finansijskog plana Muzeja Grada Novog Sada, Petrovaradin za 2020. godinu
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o izmeni Finansijskog plana Kulturnog centra "Rumenka", Rumenka za 2020. godinu
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o izmeni Finansijskog plana Ustanove za kulturu i obrazovanje Kulturni centar "Kisač", Kisač za 2020. godinu
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o izmeni Finansijskog plana Gradske biblioteke u Novom Sadu, Novi Sad za 2020. godinu
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o izmeni Finansijskog plana Sterijinog pozorja, Novi Sad za 2020. godinu
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o izmeni Finansijskog plana Kulturnog centra Novog Sada, Novi Sad za 2020. godinu
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o izmeni Finansijskog plana Ustanove za kulturu i obrazovanje Kulturni centar "Mladost", Futog za 2020. godinu
 • Gradska uprava za saobraćaj i puteve
 • Rešenje o postavljanju usporivača brzine i saobraćajne signalizacije u Ćirpanovoj ulici u Novom Sadu
 • Rešenje o određivanju i postavljanju saobraćajne signalizacije u Reljkovićevoj ulici u Petrovaradinu
 • Rešenje o izmeni režima saobraćaja u bloku omeđenom Bulevarom oslobođenja, Ulicom braće Jovandić, Ulicom vojvode Bojovića, Ulicom Jovana Subotića i Jevrejskom ulicom u Novom Sadu


Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex