Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Novog Sada

(broj 36 od 24.07.2017.)


  • AKCIONI PLAN ZAPOŠLJAVANJA GRADA NOVOG SADA ZA 2017. GODINU
  • PROGRAM KORIŠĆENJA SREDSTAVA BUDŽETSKOG FONDA ZA ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE ZA 2017. GODINU
  • PROGRAM KORIŠĆENJA SREDSTAVA ZA FINANSIRANJE UNAPREĐENJA BEZBEDNOSTI SAOBRAĆAJA NA PUTEVIMA NA TERITORIJI GRADA NOVOG SADA ZA 2017. GODINU
  • REŠENJE O DODELI NOVČANE POMOĆI SOCIJALNO UGROŽENIM PORODICAMA ZA DECU OD PRVOG DO OSMOG RAZREDA OSNOVNE ŠKOLE
  • REŠENJE O IZMENI REŽIMA SAOBRAĆAJA U ULICI MAKSIMA GORKOG U NOVOM SADU
  • REŠENJE O ODREĐIVANJU MESTA ZA PRIVREMENO POSTAVLJANJE KIOSKA I BARAKA
  • REŠENJE O PROGRAMU OTUĐENJA GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA ZA 2017. GODINU


Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex