Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Novog Sada

(broj 33 od 05.07.2019.)


 • Sporazum o produženju roka važenja Posebnog kolektivnog ugovora za javna komunalna preduzeća i druga javna preduzeća Grada Novog Sada
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o izmeni Finansijskog plana Muzeja Grada Novog Sada, Petrovaradin za 2019. godinu
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o izmeni Finansijskog plana Gradske biblioteke u Novom Sadu, Novi Sad za 2019. godinu
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o izmeni Finansijskog plana Istorijskog arhiva Grada Novog Sada, Novi Sad za 2019. godinu
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o izmeni Finansijskog plana Zavoda za zaštitu spomenika kulture Grada Novog Sada, Novi Sad za 2019. godinu
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o izmeni Finansijskog plana "Novosadskog pozorišta - Újvidéki Szinház", Novi Sad za 2019. godinu
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o izmeni Finansijskog plana Pozorišta mladih, Novi Sad za 2019. godinu
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o izmeni Finansijskog plana Sterijinog pozorja, Novi Sad za 2019. godinu
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o izmeni Finansijskog plana Kulturnog centra Novog Sada, Novi Sad za 2019. godinu
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o izmeni Finansijskog plana Ustanove za izradu tapiserija "Atelje 61", Petrovaradin za 2019. godinu
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o izmeni Finansijskog plana Ustanove za kulturu i obrazovanje Kulturni centar "Mladost", Futog za 2019. godinu
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o izmeni Finansijskog plana Ustanove za kulturu i obrazovanje Kulturni centar "Kisač", Kisač za 2019. godinu
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o izmeni Finansijskog plana Kulturnog centra "Rumenka", Rumenka za 2019. godinu
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o izmeni Finansijskog plana Novosadskog dečijeg kulturnog centra, Novi Sad za 2019. godinu
 • Rešenje postavljenju šefa Službe za zajedničke poslove (Vojislav Joksović)
 • Odluka o izmenama i dopunama Odluke o odobravanju subvencije za samozapošljavanje žena na teritoriji Grada Novog Sada u 2019. godini
 • Odluka o izmenama Odluke o odobravanju sredstava za finansiranje Programa pripravnika na teritoriji Grada Novog Sada u 2019. godini
 • Javni poziv za ostvarivanje prava korišćenja bez plaćanja naknade poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini na teritoriji Grada Novog Sada za 2020. godinu
 • Javni poziv za dokazivanje prava prečeg zakupa poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini na teritoriji Grada Novog Sada za 2020. godinu
 • Rešenje o izmeni i dopuni Rešenja o određivanju doktora medicine za stručno utvrđivanje vremena i uzroka smrti umrlih izvan zdravstvene ustanove i izdavanje potvrde o smrti na teritoriji Grada Novog Sada
 • Rešenje o obrazovanju Komisije za procenu tržišne vrednosti građevinskog zemljišta u postupku konverzije prava korišćenja u pravo svojine
 • Rešenje o izmeni Rešenja o obrazovanju i imenovanju Komisije za izbor korisnika pomoći za rešavanje stambenih potreba izbeglica davanjem 276 stambenih jedinica u zakup na određeno vreme sa mogućnošću kupovine u okviru regionalnog stambenog programa, potprojekat 5-stambene jedinice
 • Rešenje o obrazovanju i imenovanju Komisije za izbor korisnika pomoći za poboljšanje uslova stanovanja izbeglica na teritoriji Grada Novog Sada, kroz nabavku građevinskog materijala
 • Rešenje o postavljanju usporivača brzine u Ulici Branimira Ćosića u Novom Sadu
 • Rešenje o postavljanju usporivača brzine u Grmečkoj ulici u Futogu
 • Rešenje o postavljanju stubića u Ulici Ilije Ognjanovića u Novom Sadu
 • Rešenje o postavljanju stubića u Ulici dr Ivana Ribara u Novom Sadu
 • Rešenje o postavljanju stubića u raskrsnici Ulice Živojina Ćuluma i Ulice Stefana Dečanskog u Novom Sadu
 • Rešenje o postavljanju saobraćajne signalizacije u Ritskoj ulici u Novom Sadu
 • Rešenje o izmeni režima saobraćaja u Reljkovićevoj ulici u Petrovaradinu
 • Rešenje o određivanju povremenih parkirališta u okolini Petrovaradinske tvrđave, za vreme održavanja Muzičkog festivala "EXIT"
 • Rešenje o određivanju opšteg parkirališta u Ulici Janka Čmelika od Ulice Oblačića Rada do Ulice Nikole Mirkova u Novom Sadu
 • Rešenje o određivanju parking-mesta za vozila osoba sa invaliditetom na javnom parkiralištu u Ulici Veselina Masleše br. 60 u Novom Sadu
 • Rešenje o određivanju parking-mesta za vozila osoba sa invaliditetom na javnom parkiralištu u Ulici Ilije Birčanina br.1 u Novom Sadu
 • Rešenje o određivanju dva parking-mesta za vozila osoba sa invaliditetom na javnom parkiralištu u Ulici Pariske komune br. 8 u Novom Sadu
 • Rešenje o određivanju parking-mesta za vozila osoba sa invaliditetom na javnom parkiralištu u Dunavskoj ulici br. 24 u Novom Sadu
 • Rešenje o određivanju parking-mesta za vozila osoba sa invaliditetom na javnom parkiralištu u Ulici Narodnih heroja br. 7 u Novom Sadu
 • Rešenje o izmeni Rešenja o određivanju parking-mesta za vozila osoba sa invaliditetom na javnom parkiralištu u Gundulićevoj ulici br. 11 u Novom Sadu


Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex