Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Novog Sada

(broj 30 od 06.07.2020.)


  • Rešenje o obrazovanju i imenovanju Stručnog tima za sagledavanje činjeničnog i pravnog stanja i predlaganje načina rešavanja pravne stvari SAP ERP sistem pred nadležnim sudom u odgovarajućem postupku, radi zaštite imovinskih prava i interesa Grada Novog Sada
  • Odluka o izboru poljoprivrednih proizvođača - korisnika subvencija za osiguranje useva, plodova i višegodišnjih zasada poljoprivrednim proizvođačima kontrolisane poljoprivredne proizvodnje na teritoriji Grada Novog Sada za 2020. godinu
  • Odluka o izboru ovlašćenih korisnika oznake geografskog porekla-korisnika subvencije na teritoriji Grada Novog Sada za 2020. godinu
  • Odluka o odobravanju sprovođenja javnih radova od interesa za Grad Novi Sad u 2020. godini
  • Rešenje o određivanju parking-mesta za vozila osoba sa invaliditetom na javnom parkiralištu u Ulici Narodnog fronta br. 26 u Novom Sadu


Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex